Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zadania

Zadania służą do zarządzania serwerem ESET PROTECT, komputerami klienckimi i zainstalowanymi na nich produktami firmy ESET. Zadania służą do automatyzacji rutynowych działań. Dostępny jest zestaw wstępnie zdefiniowanych zadań, które wystarczają do obsługi najczęściej występujących scenariuszy. Można także tworzyć niestandardowe zadania przy użyciu wybranych ustawień. Za pośrednictwem zadań można żądać wykonania działania przez komputery klienckie. Aby prawidłowo uruchomić zadanie, należy dysponować wystarczającymi uprawnieniami w odniesieniu do zadania i obiektów (urządzeń), z których zadanie korzysta. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień dostępu, należy zapoznać się z listą uprawnień.

Istnieją dwie główne kategorie zadań: Zadania klienta i zadania serwera.

Zadania klienta można przypisać do grup lub pojedynczych komputerów. Utworzone zadanie jest wykonywane przy użyciu elementu wyzwalającego. Zadanie klienta może mieć więcej skonfigurowanych elementów wyzwalających. Zadania klienta są rozsyłane do klientów, gdy agenty ESET Management zainstalowane na klientach nawiązują połączenie z serwerem ESET PROTECT. Z tego powodu może minąć nieco czasu, zanim wyniki wykonania zadania zostaną przesłane do serwera ESET PROTECT.

Zadania serwera są wykonywane przez serwer ESET PROTECT w odniesieniu do serwera lub innych urządzeń. Zadania serwera nie mogą zostać przypisane do konkretnego klienta ani do grupy klientów. W przypadku każdego zadania serwera można skonfigurować jeden element wyzwalający. Jeśli jest wymagane uruchamianie zadania po wystąpieniu różnych zdarzeń, każdy element wyzwalający będzie wymagać utworzenia oddzielnego zadania serwera.

Nowe zadania można tworzyć na dwa sposoby:

Kliknij kolejno opcje Nowe >add_new_defaultZadanie klienta lub add_new_defaultZadanie serwera.

Wybierz żądany typ zadania po lewej stronie i kliknij kolejno opcje Nowe > add_new_defaultZadanie klienta lub add_new_defaultZadanie serwera.

Dla wygody użytkownika dostępne są następujące wstępnie zdefiniowane zadania (każda kategoria zadania zawiera typy zadań):

arrow_up_business Wszystkie zadania