Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wprowadzenie do programu ESET PROTECT

Witamy w oprogramowaniu ESET PROTECT. ESET PROTECT to program umożliwiający zarządzanie produktami firmy ESET na stacjach roboczych i serwerach w środowisku sieciowym obsługującym do 50.000 użytkowników z jednej lokalizacji centralnej. Przy użyciu konsoli internetowej ESET PROTECT można wdrażać rozwiązania ESET, zarządzać zadaniami, egzekwować polityki bezpieczeństwa, monitorować stan systemu, a także szybko reagować na problemy i zagrożenia pojawiające się na komputerach zdalnych.


note

Więcej informacji na temat technologii firmy ESET oraz typów wykrywania/ataków, przed którymi chronią, można znaleźć w słowniczku firmy ESET.

Aby rozpocząć korzystanie z programu ESET PROTECT, zobacz Wprowadzenie do ESET PROTECT.


important

Nazwy następujących rozwiązań ESET w zakresie bezpieczeństwa biznesowego zostały zmienione:

Stara nazwa:

Nowa nazwa:

Zmieniono nazwę w wersji:

ESET PROTECT

ESET PROTECT On-Prem

11.0

ESET PROTECT Cloud

ESET PROTECT

5.0

ESET Inspect

ESET Inspect On-Prem

2.0

ESET Inspect Cloud

ESET Inspect

 

Program ESET PROTECT składa się z następujących komponentów:

ESET PROTECT jako usługa

Konsola internetowa ESET PROTECT

Konsola internetowa interpretuje dane przechowywane w bazie danych programu ESET PROTECT. Umożliwia wizualizację ogromnych ilości danych za pomocą przejrzystych paneli kontrolnych oraz raportów, a także pomaga w egzekwowaniu polityk i wykonywaniu zadań w ramach agentów i innych aplikacji firmy ESET.

Live Installer

To niewielka aplikacja obejmująca agenta ESET Management i opcji zawierania produktu biznesowego punktu końcowego. Ma ona postać prostego, łatwego w obsłudze pakietu.

Agent ESET Management to niewielka aplikacja bez graficznego interfejsu użytkownika, która wykonuje polecenia programu ESET PROTECT na podłączonych klientach. Wykonuje ona zadania, gromadzi dzienniki z aplikacji firmy ESET, interpretuje i wymusza polityki oraz realizuje inne zadania, takie jak wdrażanie oprogramowania i ogólne monitorowania komputerów.

Jest to łatwy do pobrania, wstępnie skonfigurowany pakiet obejmujący agenta i produkt zabezpieczający. Ma on postać prostego instalatora, który łączy się automatycznie z odpowiednią instancją w chmurze i aktywuje się przy użyciu ważnej licencji z minimalną interakcją ze strony użytkownika. Instalator identyfikuje prawidłową platformę i pobiera odpowiedni pakiet produktu zabezpieczającego.

Agent to niewielka aplikacja ułatwiająca komunikację między produktem zabezpieczającym firmy ESET na komputerze klienckim i programem ESET PROTECT.

Produkty zabezpieczające ESET

Produkty zabezpieczające firmy ESET chronią komputery klienckie i serwery przed zagrożeniami.

Program ESET PROTECT obsługuje następujące produkty zabezpieczające firmy ESET.

ESET Business Account

Centralna lokalizacja dla klientów biznesowych lub dostawca tożsamości dla programu ESET PROTECT.

Portal ten umożliwia klientom biznesowym pojedyncze logowanie, wyświetlanie posiadanych licencji i aktywowanych usług, zarządzanie użytkownikami itp.

Konto ESET Business Account jest wymagane do aktywowania instancji programu ESET PROTECT.

Więcej informacji można znaleźć w Pomocy online ESET Business Account.

ESET MSP Administrator 2

System zarządzania licencjami dla partnerów ESET MSP.

Więcej informacji można znaleźć w Pomocy online ESET MSP Administrator 2.

ESET Remote Deployment Tool

Narzędzie umożliwiające zdalne wdrożenie programu Live Installer w sieci.

Umożliwia zdalne mapowanie sieci i synchronizację z usługą AD lub obsługę importowania obiektów docelowych, na których produkt zostanie wdrożony.

ESET Bridge (Serwer proxy HTTP) —Możesz używać ESET Bridge z ESET PROTECT w charakterze serwera proxy do:

Pobieranie i zapisywanie w pamięci podręcznej: Aktualizacje modułów ESET, pakiety instalacyjne i aktualizacyjne przesyłane przez program ESET PROTECT (na przykład instalator MSI ESET Endpoint Security), aktualizacje produktów zabezpieczających ESET (aktualizacje komponentów i produktów), wyniki ESET LiveGuard.

Przekazywania komunikacji z agentów ESET Management do ESET PROTECT.

Skaner ESET Active Directory — umożliwia synchronizowanie komputerów i użytkowników usługi Active Directory z konsolą internetową ESET PROTECT.

ESET Cloud Mobile Device Management (Cloud MDM) – zapewnia zarządzanie urządzeniami mobilnymi i administrowanie bezpieczeństwem urządzeń mobilnych.

 

Poniższy diagram przedstawia uproszczoną architekturę ESET PROTECT:

cloud_scheme