Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Synchronizuj ESET PROTECT z usługą Active Directory

Za pomocą skanera ESET Active Directory Scanner można synchronizować komputery i użytkowników Active Directory z konsolą internetową ESET PROTECT.


note

Firma ESET regularnie aktualizuje skaner Active Directory w celu zwiększenia jego funkcjonalności. Więcej szczegółów można znaleźć w dzienniku zmian.

Wymagania wstępne

Uruchom skaner usługi Active Directory jako użytkownik Active Directory na komputerze połączonym z usługą Active Directory.

Obsługiwane systemy operacyjne (wsparcie dla HTTP/2): Windows 10, Windows Server 2016 i nowsze.

Pobierz i zainstaluj środowisko uruchomieniowe .NET Core.

Przygotuj plik konfiguracyjny użytkownika (config.json) do synchronizacji użytkowników Active Directory. (config.json znajduje się w pliku zip Active Directory Scanner).

Uprawnienie praw dostępu użytkownika do tokena dostępu do skanera usługi AD: Zapis

Korzystanie ze skanera Active Directory Scanner

1.W konsoli internetowej ESET PROTECT utwórz skrypt wdrażania obiektu zasad grupy agenta.

2.Zaloguj się do komputera w usłudze Active Directory za pomocą konta użytkownika usługi Active Directory. Upewnij się, że spełnia ono wymienione powyżej wymagania wstępne.

3.Pobierz najnowszy Skaner usługi Active Directory na komputer.

4.Rozpakuj pobrany plik.

5.Pobierz skrypt wdrażania obiektu zasad grupy agenta (utworzony w kroku 1) i skopiuj go do folderu ActiveDirectoryScanner (folderu zawierającego wszystkie pliki skanera usługi Active Directory).

arrow_down_businessSynchronizacja komputera z usługą Active Directory
arrow_down_businessSynchronizacja z usługą Użytkowników Active Directory
arrow_down_businessInne rozwiązania