Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Importowanie grup statycznych

Pliki wyeksportowane z grup statycznych można zaimportować ponownie do konsoli internetowej ESET PROTECT i dołączyć je do istniejącej struktury grup.

cloud_import_static_groups

1.Kliknij pozycję Komputery i wybierz dowolną grupę statyczną.

2.Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz opcję import_default Importuj.

3.Kliknij Wybierz plik i przejdź do pliku .txt. Każdy wiersz w pliku musi zawierać pełną ścieżkę do nazwy komputera / adresu IP (z ukośnikiem odwrotnym jako separatorem). Na przykład:

All\Lost & found\Computer_Name

All\Lost & found\10.20.30.40

4.Wybierz plik grupy i kliknij opcję Otwórz. Nazwa pliku zostanie wyświetlona w polu tekstowym.

5.W celu rozwiązania konfliktów wybierz jedną z poniższych opcji:

Nie twórz ani nie przenoś żadnych urządzeń, jeśli te same wpisy zostały znalezione w innym miejscu. — Jeśli istnieją grupy statyczne, a komputery z pliku .txt znajdują się już w tych grupach, komputery te zostaną pominięte i nie będą importowane. Wyświetlana jest odpowiednia informacja.

Przenieś istniejące urządzenia, jeśli jeszcze nie istnieją na importowanych ścieżkach. Jeśli to możliwe, zachowaj tylko zarządzane urządzenia na tej samej ścieżce — Jeśli istnieją grupy statyczne, a komputery z pliku .txt znajdują się już w tych grupach, konieczne jest przeniesienie komputerów do innych grup statycznych przed ich zaimportowaniem. Po zaimportowaniu komputery te zostaną przeniesione z powrotem do grup wyjściowych, z których zostały przeniesione.

Duplikuj istniejące urządzenia, jeśli jeszcze nie istnieją na importowanych ścieżkach — Jeśli istnieją grupy statyczne, a komputery z pliku .txt znajdują się już w tych grupach, duplikaty tych komputerów zostaną utworzone w ramach tej samej grupy statycznej. Przy komputerze oryginalnym wyświetlane będą wówczas pełne informacje, a przy duplikacie wyłącznie nazwa komputera.

6.Kliknij opcję Importuj w celu zaimportowania grupy statycznej wraz zawartymi w niej komputerami.