ESET PROTECT Cloud Menu główne

Konsola internetowa ESET PROTECT Cloud umożliwia zarządzanie wszystkimi klientami. Dostęp do konsoli internetowej ESET PROTECT Cloud można uzyskać z dowolnego urządzenia przy użyciu obsługiwanej przeglądarki. Menu główne jest zawsze dostępne z lewej strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy używany jest kreator. Kliknij expand_menu umożliwia rozwinięcie menu z lewej strony ekranu. Menu można zwinąć, klikając ikonę collapse_menu Zwiń.

W menu głównem po lewej stronie dostępne są główne sekcje programu ESET PROTECT Cloud i następujące elementy:

icon_dashboard Panel kontrolny

device_default Komputery

icon_threats Wykrycia

icon_reports Raporty

icon_tasks Zadania

icon_installers Instalatory

icon_policies Polityki

siren_default Powiadomienia

status_overview Przegląd stanu

icon_eset Rozwiązania ESET

icon_more Więcej