Więcej

Część icon_moreWięcej jest komponentem zaawansowanej konfiguracji programu ESET PROTECT Cloud. W części tej znajdują się narzędzia potrzebne administratorowi do zarządzania klienckimi rozwiązaniami zabezpieczającymi oraz ustawienia ESET PROTECT Cloud. Narzędzi tych można użyć do skonfigurowania środowiska sieciowego w taki sposób, by nie wymagało ono zbyt wielu czynności związanych z konserwacją.

Sekcjaicon_more Więcej zawiera następujące elementy:

Wykrycia

oPrzesłane pliki

oWyłączenia

oKwarantanna

Komputery

oUżytkownicy komputerów

oSzablony grup dynamicznych

Licencje

oZarządzanie licencjami

Uprawnienia dostępu

oUżytkownicy

oZestawy uprawnień

Audyt aktywności

oZapisz w dzienniku

Administrator

oUstawienia