Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Użytkownicy komputerów

W sekcji Użytkownicy komputerów można zarządzać użytkownikami i grupami użytkowników. Można sparować użytkownika z urządzeniem, aby synchronizować niektóre ustawienia dotyczące użytkownika. Zaleca się uprzednią synchronizację użytkowników z usługą Active Directory. Podczas tworzenia nowego komputera można sparować go z określonym użytkownikiem. Możesz następnie wyszukać danego użytkownika, aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące przypisanych do niego komputerów i czynności na nich wykonywanych.

Można również zarządzać użytkownikami i grupami użytkowników w ramach zarządzania urządzeniami mobilnymi z systemem iOS za pomocą polityk przypisanych do urządzeń z systemem iOS. Można modyfikować użytkowników oraz dodawać atrybuty niestandardowe.


important

Użytkownicy komputera mogą różnić się od użytkowników konsoli internetowej ESET PROTECT. Sekcja Użytkownicy komputerów pozwala parować użytkownika z urządzeniem, aby synchronizować niektóre ustawienia dotyczące użytkownika. Aby można było zarządzać użytkownikami konsoli internetowej ESET PROTECT i zestawami uprawnień, należy przejść do obszaru ESET Business Account.

Do podświetlonych użytkowników nie przypisano żadnego urządzenia. Kliknij użytkownika, wybierz opcję edit_defaultEdytuj i kliknij pozycję Przypisane komputery, aby wyświetlić szczegółowe dane tego użytkownika. Kliknij opcję Dodaj komputery, aby przypisać urządzenia do tego użytkownika.

admin_user_management_unassign

Możesz również dodawać oraz usuwać przypisanych użytkowników w obszarze Szczegóły komputera. W obszarze Komputery zaznacz urządzenie i kliknij opcjędetails_defaultPokaż szczegóły. Użytkownika można przypisać do więcej niż jednego urządzenia. Można również skorzystać z funkcji mn_icn_user_normal Przypisz użytkownika..., aby przypisać użytkownika bezpośrednio do wybranych urządzeń. Jeśli do użytkownika jest przypisane urządzenie, możesz kliknąć nazwę urządzenia, aby wyświetlić jego szczegóły.

Możesz przeciągać i upuszczać użytkowników oraz grupy użytkowników. W tym celu wybierz użytkownika (lub grupę użytkowników), przytrzymaj przycisk myszy i przenieś wybrany element do innej grupy.

Czynności dotyczące zarządzania użytkownikami

Aby wykonać działania, wybierz użytkownika w celu otwarcia menu rozwijanego. Szczegółowe informacje na temat czynności można znaleźć w legendzie ikon.

details_default Pokaż szczegóły — w tym menu wyświetlane są takie informacje jak adres e-mail, Biuro lub lokalizacja i Przypisane komputery. Do użytkownika można przypisać więcej niż jedno urządzenie. Można zmienić nazwę użytkownika, jego opis lub grupę nadrzędną. Atrybutów niestandardowych można używać podczas tworzenia zasad MDM systemu iOS.

Filtry i dostosowanie układu

Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:

Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.

Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.