Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Tagi

ESET PROTECT umożliwia oznaczanie wszystkich istotnych obiektów (komputery, wykrycia, zadania, instalatory, polityki, powiadomienia, licencje itp.) przy użyciu zdefiniowanych przez użytkownika tagów, które następnie mogą być używane w celu rozszerzonego filtrowania i wyszukiwania. Oznaczanie to macierzysta funkcja zintegrowana ze wszystkimi głównymi ekranami konsoli internetowej ESET PROTECT.

Tagi to zdefiniowane przez użytkownika słowa kluczowe (etykiety), które można dodać do różnych obiektów, aby ułatwić ich grupowanie, filtrowanie i znajdowanie. Na przykład można przypisać tag „VIP” do odnośnych zasobów i szybko identyfikować wszystkie powiązane z nimi obiekty.

Tagi można tworzyć i przypisywać ręcznie. Obiekty MSP są oznaczane automatycznie nazwą klienta.

Okienko Tagi

Istniejące tagi można wyświetlić w sekcji Tagi widocznej w dolnym rogu ekranu menu konsoli internetowej ESET PROTECT:

tags_section                tags_section_existing_tags

Uprawnienia dotyczące zarządzania tagami

Aby zarządzać tagami dla obiektu, użytkownik musi mieć uprawnienia Użyj dostępu (przypisany zestaw uprawnień) do obiektu. Tagami mogą zarządzać dodatkowi użytkownicy, na przykład inny użytkownik może usunąć utworzony przez Ciebie tag.

Przypisywanie tagów

Tagi można przypisać do jednego lub wielu obiektów.

Aby przypisać tagi, zaznacz pola wyboru obok obiektów i kliknij kolejno opcje Komputer > icon_tags Tagi:

tags_edit

Aby przypisać już istniejące tagi, kliknij w polu wpisywania taga z listy i kliknij opcję Zastosuj.

tags_assign_existing

Tworzenie nowego taga

Aby utworzyć nowy tag, wpisz nazwę taga, wybierz opcjęUtwórz „nazwa_taga” i kliknij przycisk Zastosuj. Nie można edytować nazwy istniejącego tagu.

tags_create

Filtruj obiekty według tagów

Kliknij tag, aby zastosować filtr do wyświetlonych obiektów. Wybrane tagi są niebieskie.

tags_filter

Cofanie przypisania tagów

Aby przypisać tagi, zaznacz pola wyboru obok obiektów i kliknij kolejno opcje Komputer > icon_tags Tagi: Usuń tag, klikając symbol X, a następnie klikając opcję Zastosuj.

tags_unassign

Usuń tag

Aby usunąć tag, umieść wskaźnik myszy nad tagiem w okienku Tagi, kliknij ikonę icon_close, i kliknij przycisk OK w celu potwierdzenia chęci usunięcia taga ze wszystkich obiektów w konsoli internetowej ESET PROTECT.

tags_delete