Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Oznaczanie obiektów MSP

Jeśli używasz konta ESET PROTECT EMA 2, włączasz automatyczne tagowanie obiektów MSP. Następujące obiekty są oznaczane automatycznie:

Licencje zaimportowane poprzez konto MSP

Instalatory

Użytkownicy i ich zestawy uprawnień utworzone przy użyciu konfiguracji klienta MSP

Znacznik to rodzaj etykiety, który ułatwia filtrowanie obiektów.

Automatyczna nazwa znacznika jest taka sama jak Licencja użytkownika (nazwa firmy w EMA 2, za wyjątkiem znaków , ", które ESET PROTECT usuwa ze znacznika).

Jeśli po synchronizacji zmienisz nazwę klienta w EMA 2, tagi nie zostaną zaktualizowane.

W razie potrzeby możesz dodać więcej niestandardowych znaczników do dowolnego obiektu.

Tagi można usunąć bez wpływu na oznaczone obiekty.

Kliknij ikonę rozwijania expand_menu, aby wyświetlić kartę Znaczniki.

msp_tagging