Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Rozpocznij konfigurację klienta MSP

Po utworzeniu instancji ESET PROTECT przy użyciu konta MSP drzewo MSP zostanie zsynchronizowane i można rozpocząć konfigurowanie firm. Konfiguracja klienta MSP tworzy następujące elementy:

Niestandardowy lub umieszczony w pakiecie agent ESET Management i instalator produktów zabezpieczających firmy ESET. Konfiguracja klienta MSP nie obsługuje tworzenia instalatorów ESET Full Disk Encryption lub instalatorów łącznika ESET Inspect.

Można również pominąć konfigurację klienta MSP, ale zalecamy ukończenie konfiguracji MSP.


important

Można skonfigurować tylko firmę z co najmniej 1 ważnym stanowiskiem licencji.

1.W oknie Komputery kliknij ikonę koła zębatego obok firmy, którą chcesz skonfigurować, i kliknij opcję Rozpocznij konfigurację klienta MSP.

msp_add4

2.Jeśli chcesz zapisać tę konfigurację jako domyślną, zaznacz pole wyboru obok pozycji Zapamiętaj ustawienia. Kliknij przycisk Kontynuuj.

3.Aby podczas konfiguracji utworzyć niestandardowy instalator (zalecane), zaznacz pole wyboru pod pozycją Utwórz instalator.

cloud_msp_installer

4.Można utworzyć dwa typy instalatorów:

Instalator tylko agenta (Windows, Linux).

Instalator kompleksowy (Windows, macOS) — instalator składa się z agenta ESET Management i wybranego produktu zabezpieczającego firmy ESET dla biznesu (Windows).

arrow_down_businessInstalator kompleksowy (Windows, macOS)

Aby zapisać instalator w sekcji Instalatory do wykorzystania w przyszłości, zaznacz pole wyboru obok opcji Zapisz instalator w sekcji Instalatorzy.

arrow_down_businessWłącz ustawienia serwera HTTP Proxy

 

5.Kliknij przycisk Kontynuuj, aby przejść do sekcji Użytkownik.

6.Możesz wybrać użytkownika z EMA 2 i pozwolić mu współzarządzać programem ESET PROTECT.

a)Zaznacz pole wyboru w obszarze Utwórz zestaw uprawnień.

b)Uprawnienia dostępu — Ten użytkownik może zalogować się do konsoli internetowej i zarządzać urządzeniami firmy. Wybierz poziom praw dostępu: Odczyt lub Zapis.

c)Mapuj konto (opcjonalnie) — kliknij Wybierz konto i zmapuj jedno z dostępnych kont.

cloud_msp_user

Masz problemy z utworzeniem użytkownika? Upewnij się, że posiadasz wymagane uprawnienia.

Kliknij przycisk Zakończ, aby przygotować instalatory.  Jeśli wybrano opcję zapisania instalatora, możesz także pobrać ponownie z menu Instalatory.Pakiet Live Installer można dystrybuować na kilka sposobów:

Kliknij duplicate_default, aby skopiować łącze do pobrania pakietu Live Installer, rozpowszechnij łącze do użytkowników i pozwól im pobrać i zainstalować pakiet Live Installer.

Możesz również pobrać pakiet Live Installer i rozpowszechnić go samodzielnie lub przesłać go do lokalizacji udostępnionej, skąd użytkownicy będą mogli go pobrać.

Tylko system Windows Użyj narzędzia Remote Deployment Tool, aby zdalnie wdrożyć pakiet Live Installer.

Kliknij icon_email, aby użyć serwera SMTP ESET PROTECT do dostarczenia wiadomości e-mail z łączem pobierania pakietu Live Installer do określonych użytkowników.

oAby dodać użytkownika, kliknij przycisk Dodaj > wypełnij pole Adres e-mail > naciśnij Enter lub kliknij przycisk icon_save_hover. Opcjonalnie kliknij przycisk Utwórz użytkownika > wprowadź Nazwę użytkownika > kliknij przycisk Zapisz. Szczegóły użytkownika można edytować w obszarze Użytkownicy komputera. Kliknij Zobacz podgląd wiadomości e-mail, wybierz język wiadomości e-mail z menu rozwijanego i kliknij Zapisz.

oAby dodać wielu użytkowników jednocześnie, kliknij Więcej > Dodaj użytkowników (dodaj adres użytkownika z listy Użytkownicy komputerów) lub Więcej > Importuj CSV, lub Wklej ze schowka (Importuj niestandardową listę adresów z pliku CSV o strukturze wyznaczonej ogranicznikami).


important

Narzędzie Live Installer po utworzeniu będzie zachowywać się tak, jak to opisano w tej tabeli.

Live Installer wymaga połączenia z Internetem i nie działa na komputerze w trybie offline.

Live Installer w systemie macOS wymaga bezpośredniego połączenia z Internetem (aby połączyć się z serwerami ESET) i nie działa na komputerze z systemem macOS podłączonym do Internetu za pośrednictwem serwera proxy bez bezpośredniego połączenia z Internetem.

Dowiedz się, jak wdrożyć agenta ESET Management lokalnie lub zdalnie.