Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

zachowanie Live Installer

Narzędzie Live Installer jest po utworzeniu przechowywane w programie ESET PROTECT i zachowuj się tak, jak to przedstawiono w poniższej tabeli.

Czynność

Zachowanie łącza do pobrania narzędzia Live Installer

Zachowanie pobranego narzędzia Live Installer

Live InstallerNarzędzie zostaje usunięte z programu ESET PROTECT.

Łącze pobierania zostaje wyłączone.

Narzędzie Live Installer kopiuje pobrane elementy, zanim usuwanie przestanie działać.

Live Installer nie jest już obecny w repozytorium.

Łącze pobierania zostaje wyłączone. Obok instalatora jest wyświetlony komunikat Wybrany pakiet nie znajduje się w repozytorium.

Narzędzie Live Installer kopiuje pobrane elementy, zanim edycja przestanie działać.

Polityka będąca częścią narzędzia Live Installer zostaje wyedytowana.

Zmiana w polityce nie zostanie odzwierciedlona w istniejących kopiach narzędzia Live Installer, a łącze pobierania udostępni instalatorowi polityki zdefiniowane podczas jego pierwotnego utworzenia.

Aby zmiany zostały uwzględnione w instalatorze, trzeba utworzyć nowy instalator ze zaktualizowaną odpowiednią polityką.

Instalator będzie działać, ale zainstaluje dany produkt ESET z politykami zdefiniowanymi podczas jego pierwotnego utworzenia.

Polityka będąca częścią narzędzia Live Installer zostaje usunięta.

Obok instalatora jest wyświetlane ostrzeżenie Wywołana polityka nie jest dostępna, a łącze pobierania zostanie wyłączone. Należy zduplikować instalator i przypisać do niego nową politykę.

Narzędzie Live Installer kopiuje pobrane elementy, zanim usuwanie przestanie działać.

Grupa będąca częścią narzędzia Live Installer zostaje wyedytowana.

 

Ta zmiana nie ma wpływu na istniejące instalatory, a komputer zostanie przypisany do zaktualizowanej/przeniesionej grupy po połączeniu się z programem ESET PROTECT.

Grupa będąca częścią narzędzia Live Installer zostaje usunięta.

 

Instalator zachowa się tak, jakby do instalatora nie była przypisana żadna grupa. Nastąpi automatyczne przypisanie do grupy Zgubione i znalezione.

Live InstallerCzas użytkowania narzędzia

Narzędzie Live Installer jest ważne przez 6 miesięcy od jego utworzenia. Aby odświeżyć łącze pobierania istniejącego instalatora, przejdź do obszaru Instalatory, wybierz istniejący instalator i wybierz opcję Pokaż łącze pobierania. Pobierz ważny instalator przy użyciu nowego łącza pobierania.