Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Rozpocznij pracę z programem ESET PROTECT

ESET PROTECT to gotowe rozwiązanie przeznaczone do zarządzania produktami zabezpieczającymi firmy ESET w sieci małej lub średniej firmy. Produkt ten reprezentuje nowe podejście, poszerzające możliwości poprzedniego stacjonarnego rozwiązania ESET i wprowadzające nową bardziej elastyczną usługę w chmurze — hostowaną i obsługiwaną przez firmę ESET.

To rozwiązanie zapewnia możliwość natychmiastowego użycia i nie wymaga wykonywania procedury instalacyjnej ani konfiguracyjnej. Program ESET PROTECT jest łatwy we wdrażaniu i obsłudze. Nowa hostowana w chmurze usługa obejmuje nowoczesną internetową konsolę administracyjną (konsolę internetową ESET PROTECT), z którą można się połączyć z dowolnego miejsca i/lub urządzenia z odpowiednim połączeniem internetowym.

Następujące sekcje zawierają szczegółowe informacje na temat funkcji konsoli internetowej ESET PROTECT i sposobu ich używania. Zawierają one też omówienie tworzenia instalatorów oraz wdrażania agenta ESET Management i produktów zabezpieczających firmy ESET na komputerach klienckich. Po wdrożeniu agenta ESET Management można zarządzać grupami, tworzyć i przypisywać polityki oraz konfigurować powiadomienia i raporty.

Rozpocznij pracę z programem ESET PROTECT

Używam ESET Business Account

1.Utwórz nowe wystąpienie programu ESET PROTECT.

2.Konfigurowanie użytkowników ESET PROTECT w ESET Business Account.

3.Otwórz konsolę internetową programu ESET PROTECT. Zobacz też prezentację ESET PROTECT i omówienie konsoli internetowej ESET PROTECT.

4.Mapowanie użytkowników z poziomu ESET Business Account w konsoli internetowej ESET PROTECT.

5.Dodaj komputery klienckie w sieci do struktury programu ESET PROTECT.

6.Zarządzaj produktami Endpoint z poziomu programu ESET PROTECT.

Używam ESET MSP Administrator

1.Utwórz nowe wystąpienie programu ESET PROTECT.

2.Konfigurowanie użytkowników ESET PROTECT w ESET MSP Administrator.

3.Otwórz konsolę internetową programu ESET PROTECT. Zobacz też prezentację ESET PROTECT i omówienie konsoli internetowej ESET PROTECT.

4.Dodaj użytkowników ESET MSP Administrator do konsoli internetowej ESET PROTECT podczas konfiguracji klienta MSP.

5.Dodaj komputery klienckie w sieci do struktury programu ESET PROTECT.

6.Zarządzaj produktami Endpoint z poziomu programu ESET PROTECT.