Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Przewodnik ESET PROTECT

Przy pierwszym logowaniu do konsoli internetowej wyświetlany jest Przewodnik ESET PROTECT.

Zawiera on podstawowe objaśnienia ważnych elementów konsoli internetowej ESET PROTECT, agenta ESET Management oraz produktów zabezpieczających firmy ESET. Przeczytasz o Panelach kontrolnych, Komputerach, Wykrywaniach, Zadaniach, Politykach, Powiadomieniach i Automatycznych aktualizacjach produktu.

Kliknij opcję Chroń urządzenia w ostatnim kroku Przewodnika ESET PROTECT, aby wdrożyć Agentów ESET Management na komputerach w sieci. Instalator agenta można również utworzyć bez użycia kreatora, klikając przycisk Instalatory > Utwórz instalator.

cloud_product_tour

Kliknij X, jeśli nie chcesz korzystać z Przewodnika ESET PROTECT. Spowoduje to otwarcie konsoli internetowej ESET PROTECT. Prezentacja ESET PROTECT nie zostanie wyświetlona przy następnym logowaniu do konsoli internetowej ESET PROTECT.

Aby ponownie uruchomić Przewodnik ESET PROTECT, należy kliknąć kolejno information Pomoc > Prezentacja ESET PROTECT.