Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ekrany logowania

Zalecamy logowanie się do programu ESET PROTECT za pomocą portalu ESET Business Account. Program ESET Business Account można otworzyć bezpośrednio z poziomu portalu ESET PROTECT. Jest to zalecana metoda logowania, ponieważ umożliwia zalogowanie się jednocześnie do portalu ESET Business Account, jak i programu ESET PROTECT. Wprawdzie do programu ESET PROTECT można się zalogować bezpośrednio z ekranu logowania ESET PROTECT, ale mogą wówczas wystąpić problemy z niektórymi funkcjami wymagającymi zalogowania się do portalu ESET Business Account.

Poświadczenia logowania używane w portalu ESET Business Account (nazwa użytkownika i hasło) są używane w przypadku obu powyższych metod.


note

W przypadku występowania problemów z logowaniem i wyświetlania komunikatów o błędach przy próbie zalogowania się należy zapoznać się z sekcją Rozwiązywanie problemów — konsola internetowa, która zawiera sugestie dotyczące rozwiązywania tych problemów.

Język używany na ekranie logowania konsoli internetowej ESET PROTECT można zmienić w portalu ESET Business Account, w obszarze Ustawienia użytkownika > Język.


note

Zmiana języka nie ma wpływu na niektóre elementy konsoli internetowej.  Niektóre elementy (domyślne panele kontrolne, polityki, zadania itp.) są tworzone podczas pierwszej konfiguracji instancji ESET PROTECT i nie można zmienić ich języka.

Za pomocą opcji Zapomniane hasło można odzyskać zapomniane hasło do konta.

cloud_webconsole_change_password

Zarządzanie sesją i środki bezpieczeństwa:

Blokada logowania z adresu IP

Po 10 nieudanych próbach zalogowania z tego samego adresu IP (na przykład z powodu używania nieprawidłowych danych logowania) kolejne próby zalogowania z tego adresu IP zostają tymczasowo zablokowane. Po 15 minutach zaloguj się przy użyciu poprawnych poświadczeń. Ta blokada prób logowania z adresu IP nie ma wpływu na trwające sesje.