Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Konsola internetowa ESET PROTECT

Konsola internetowa ESET PROTECT jest głównym interfejsem umożliwiającym łączenie z serwerem ESET PROTECT. Można ją postrzegać jako panel sterowania — centralne miejsce, z którego można zarządzać wszystkimi programami zabezpieczającymi ESET. Jest to interfejs internetowy, do którego można uzyskać dostęp za pomocą przeglądarki internetowej (patrz sekcja Obsługiwane przeglądarki internetowe) z dowolnego miejsca i dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Gdy zalogujesz się do konsoli internetowej po raz pierwszy, pojawi się Przewodnik ESET PROTECT.

Elementy standardowego układu konsoli internetowej ESET PROTECT:

Aktualny użytkownik zawsze jest wyświetlany w prawym górnym rogu, gdzie odliczany jest limit czasu jego sesji. W dowolnym momencie można się wylogować, klikając opcję Wyloguj. Po upłynięciu limitu czasu sesji (z powodu braku aktywności użytkownika) użytkownik musi się ponownie zalogować. Aby zmienić Ustawienia użytkownika, kliknij nazwę użytkownika w prawym górnym rogu konsoli internetowej ESET PROTECT.

Menu główne jest zawsze dostępne z lewej strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy używany jest kreator. Kliknij expand_menu umożliwia rozwinięcie menu z lewej strony ekranu. Menu można zwinąć, klikając ikonę collapse_menu Zwiń.

W celu uzyskania pomocy podczas pracy z programem ESET PROTECT należy kliknąć ikonę Pomoc information w prawym górnym rogu, a następnie kliknąć pozycję Bieżący temat — Pomoc. Zostanie wyświetlone okno pomocy dla bieżącej strony. Kliknij Pomoc > Informacje, aby sprawdzić wersję ESET PROTECT i pozostałe informacje.

W górnej części konsoli internetowej ESET PROTECT dostępne jest narzędzie Wyszukiwanie. Wpisz co najmniej 3 i maksymalnie 30 znaków w polu wyszukiwania, aby przeszukać następujące kategorie: Nazwa komputera, Opis komputera, Adres IP komputera, Nazwa grupy statycznej, Przyczyna wykrycia, Użytkownicy komputera i Zmapowane konta. W każdej kategorii można znaleźć maksymalnie 3 wyniki. Kliknij wynik, aby wyświetlić szczegóły, a następnie kliknij opcję Wszystkie wyniki, aby wyświetlić określoną sekcję konsoli internetowej z zastosowanym filtrem kategorii.

Kliknij przycisk Na skróty, aby wyświetlić menu:

Na skróty

Skonfiguruj swoje urządzenia

Urządzenia Windo

Urządzenia macOS

Urządzenia Linux

Urządzenia mobilne

 

Zarządzaj urządzeniami

Utwórz zadanie klienta.

Tworzenie nowej polityki

Przypisz politykę

Pobierz politykę migracyjną

Skonfiguruj ochronę

 

Zarządzaj kontem

Otwórz ESET Business Account

Zarządzanie uprawnieniami dostępu

Zarządzaj licencjami

 

Inne

Funkcje podglądu

 

W lewej górnej części ekranu obok nazwy ESET PROTECT znajduje się ikona nawigacji po produktach product_navigate, która ułatwia nawigację między ESET PROTECT i pozostałymi produktami: ESET Inspect, ESET Business Account, ESET MSP Administrator, ESET Cloud Office Security  (możesz zobaczyć odpowiednie produkty na podstawie swojej licencji i praw dostępu)

Ikona Koła zębatego gear_icon zawsze oznacza menu kontekstowe.

Należy kliknąć opcję update_default Odśwież, aby załadować ponownie/odświeżyć wyświetlane informacje.

Przyciski u dołu strony są różne w poszczególnych sekcjach i funkcjach, a ich szczegółowe opisy można znaleźć w odpowiednich rozdziałach.

Konsola internetowa ESET PROTECT informuje administratora o zaktualizowanych umowach licencyjnych użytkownika końcowego zarządzanych produktów lub nietypowo dużym ruchu z zarządzanych komputerów

Kliknij logo ESET PROTECT, aby otworzyć ekran Panelu kontrolnego.

cloud_dashboard

Obszar Przegląd stanu zawiera informacje umożliwiające jak najlepsze wykorzystanie programu ESET PROTECT. Przedstawiono tam zalecane czynności.

cloud_status_overview

Ekrany z drzewami mają specyficzne elementy sterowania. Samo drzewo znajduje się po lewej stronie, a pod nim widoczne są dostępne czynności. Wystarczy kliknąć element, by wyświetlić dostępne dla niego opcje.

Tabele umożliwiają zarządzanie jednostkami w wierszach pojedynczo lub całymi grupami (po zaznaczeniu większej liczby wierszy). Kliknięcie wiersza umożliwia wyświetlenie opcji jednostek znajdujących się w tym wierszu. Dane w tabelach można filtrować i sortować.

cloud_computer_new_task

Obiekty w ESET PROTECT można edytować za pomocą kreatorów. Wszystkie kreatory mają te cechy:

Kroki ustawione są pionowo, od góry do dołu.

Użytkownik może w dowolnym momencie wrócić do dowolnego kroku.

Ustawienia wymagane (obowiązkowe) zawsze są sygnalizowane wyświetleniem czerwonego wykrzyknika przy odpowiedniej sekcji i poszczególnych ustawieniach.

Nieprawidłowo wprowadzone dane zostają oznaczone w momencie przeniesienia kursora do nowego pola. Zaznaczony jest również krok kreatora zawierający nieprawidłowe dane

Przycisk Zakończ nie jest dostępny, dopóki wszystkie dane nie są prawidłowe.

cloud_web_console_wizard