Konsola internetowa ESET PROTECT Cloud

Konsola internetowa ESET PROTECT Cloud jest głównym interfejsem umożliwiającym łączenie z serwerem ESET PROTECT Cloud. Można ją postrzegać jako panel sterowania — centralne miejsce, z którego można zarządzać wszystkimi programami zabezpieczającymi ESET. Jest to interfejs internetowy, do którego można uzyskać dostęp za pomocą przeglądarki internetowej (patrz sekcja Obsługiwane przeglądarki internetowe) z dowolnego miejsca i dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Przy pierwszym logowaniu do konsoli internetowej wyświetlana jest prezentacja ESET PROTECT.

Elementy standardowego układu konsoli internetowej ESET PROTECT Cloud:

Aktualny użytkownik zawsze jest wyświetlany w prawym górnym rogu, gdzie odliczany jest limit czasu jego sesji. W dowolnym momencie można się wylogować, klikając opcję Wyloguj. Po upłynięciu limitu czasu sesji (z powodu braku aktywności użytkownika) użytkownik musi się ponownie zalogować. Aby zmienić Ustawienia użytkownika, kliknij nazwę użytkownika w prawym górnym rogu konsoli internetowej ESET PROTECT Cloud.

Menu główne jest zawsze dostępne z lewej strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy używany jest kreator. Kliknij expand_menu umożliwia rozwinięcie menu z lewej strony ekranu. Menu można zwinąć, klikając ikonę collapse_menu Zwiń.

W celu uzyskania pomocy podczas pracy z programem ESET PROTECT Cloud należy kliknąć ikonę information Pomoc w prawym górnym rogu, a następnie kliknąć pozycję Bieżący temat — Pomoc. Zostanie wyświetlone odpowiednie okno pomocy dotyczące bieżącej strony.

W górnej części konsoli internetowej ESET PROTECT Cloud dostępne jest narzędzie Szybkie wyszukiwanie. Kliknij ikonę, aby wybrać cel wyszukiwania:

oNazwa komputera, Opis i Adres IP — wpisz nazwę klienta, opis komputera, adres IPv4/IPv6 lub nazwę grupy i naciśnij klawisz Enter. Spowoduje to przekierowanie do sekcji Komputery, gdzie zostaną wyświetlone wyniki.

oNazwa wykrycia — spowoduje przekierowanie do sekcji Wykrycia, gdzie zostaną wyświetlone wyniki.

oNazwa użytkownika — możesz wyszukiwać użytkowników importowanych z usługi AD. Wyniki zostaną wyświetlone w sekcji Użytkownicy komputerów.

Kliknij przycisk Na skróty, aby wyświetlić menu:

Na skróty

Skonfiguruj swoje urządzenia

Urządzenia Windo

Urządzenia macOS

Urządzenia Linux

Urządzenia mobilne

 

Zarządzaj komputerami

Utwórz zadanie klienta.

Tworzenie nowej polityki

Przypisz politykę

Pobierz politykę migracyjną

Skonfiguruj ochronę

 

Zarządzaj licencjami

Przechodzenie do konta Business Account

Zarządzanie uprawnieniami dostępu

Zarządzaj licencjami

 

Funkcje podglądu

Funkcje podglądu

 

W lewej górnej części ekranu obok nazwy ESET PROTECT Cloud znajduje się ikona nawigacji po produktach product_navigate, która ułatwia nawigację między ESET PROTECT Cloud i pozostałymi produktami: ESET Inspect Cloud, ESET Business Account i ESET MSP Administrator.

gear_icon zawsze oznacza menu kontekstowe.

Należy kliknąć opcję update_default Odśwież, aby załadować ponownie/odświeżyć wyświetlane informacje.

Przyciski u dołu strony są różne w poszczególnych sekcjach i funkcjach, a ich szczegółowe opisy można znaleźć w odpowiednich rozdziałach.

Kliknij logo ESET PROTECT Cloud, aby otworzyć ekran Panelu kontrolnego.

cloud_dashboard

Obszar Przegląd stanu zawiera informacje umożliwiające jak najlepsze wykorzystanie programu ESET PROTECT Cloud. Przedstawiono tam zalecane czynności.

cloud_status_overview

Ekrany z drzewami mają specyficzne elementy sterowania. Samo drzewo znajduje się po lewej stronie, a pod nim widoczne są dostępne czynności. Wystarczy kliknąć element, by wyświetlić dostępne dla niego opcje.

Tabele umożliwiają zarządzanie jednostkami w wierszach pojedynczo lub całymi grupami (po zaznaczeniu większej liczby wierszy). Kliknięcie wiersza umożliwia wyświetlenie opcji jednostek znajdujących się w tym wierszu. Dane w tabelach można filtrować i sortować.

cloud_computer_new_task

Obiekty w programie ESET PROTECT Cloud można edytować przy użyciu kreatorów. Wszystkie kreatory mają te cechy:

Kroki ustawione są pionowo, od góry do dołu.

Użytkownik może w dowolnym momencie wrócić do dowolnego kroku.

Ustawienia wymagane (obowiązkowe) zawsze są sygnalizowane wyświetleniem czerwonego wykrzyknika przy odpowiedniej sekcji i poszczególnych ustawieniach.

Nieprawidłowo wprowadzone dane zostają oznaczone w momencie przeniesienia kursora do nowego pola. Krok kreatora zawierający nieprawidłowe dane wejściowe jest także oznaczany.

Przycisk Zakończ nie jest dostępny, dopóki wszystkie dane nie są prawidłowe.

cloud_web_console_wizard