Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Licencje

Na ekranie Licencje wyświetlane są wszystkie licencje firmowe zaimportowane do portalu ESET Business Account.

eba_licenses_0

note

Licencja w ramach pakietu

Jeśli w portalu ESET Business Account znajduje się licencja w ramach pakietu, kliknij ikonę icon_expand_license_bundle w kolumnie Produkt, aby wyświetlić produkty objęte licencją.

Jeśli wyświetlanych jest wiele licencji o różnych stanach, filtry Stanu eba_status_filter_inactive_icons_license_screen pozwalają wyświetlić licencje według ich stanu. Użyj następującej opcji filtrowania:

eba_satus_icon_ok — licencja jest ważna.

eba_satus_icon_warning — Licencja wkrótce straci ważność lub do dalszego korzystania z niej wymagane jest podjęcie odpowiednich działań.

eba_satus_icon_error — Licencja jest nadmiernie używana lub wygasła albo konieczne jest podjęcie działań, aby nadal jej używać.

eba_satus_icon_suspended — Licencja jest zawieszona.

eba_satus_icon_waiting — Oczekiwanie na potwierdzenie linku weryfikacyjnego wysłanego na adres e-mail właściciela licencji.

Aby wyświetlić szczegóły licencji, kliknij licencję i wybierz polecenie Pokaż szczegóły.

Przegląd — podstawowe informacje o licencji z uwzględnieniem klucza licencyjnego.

Aktywowane urządzenia— lista urządzeń z aktywowanym produktem zabezpieczającym firmy ESET przy użyciu określonego klucza licencyjnego. Sekcja Aktywowane urządzenia umożliwia dezaktywację licencji na wyświetlanych urządzeniach.

Pliki offline — umożliwia generowanie i przeglądanie istniejących plików licencji offline dla danej licencji.


important

Prawidłowe używanie plików licencji offline

Plik licencji offline jest przeznaczony do używania wyłącznie na komputerach, które nigdy nie są podłączane do Internetu.

Liczba podjednostek odnosi się do produktów serwerowych firmy ESET — na przykład liczby adresów e-mail w programie ESET Mail Security for Exchange Server lub liczby wiadomości SMS dla produktu ESET Secure Authentication.

Opcje menu kontekstowego

Aby wyświetlić opcje menu kontekstowego, wybierz licencję.

Pokaż szczegóły — wyświetla wszystkie szczegóły licencji podzielone na trzy sekcje.

Uaktualnij licencję — dostępna tylko dla licencji próbnych.

Powiększ licencję* — użyj tej opcji, aby zwiększyć liczbę pełnych stanowisk licencji.

Utwórz pliki offline — generowanie pliku offline licencji w celu aktywowania komputerów, które nie łączą się z Internetem.

Pobierz starszy plik licencji — pobierz plik licencji, aby aktywować starsze produkty, które używają nazwy użytkownika i hasła.

Odnów licencję* — opcja dostępna dla pełnych licencji, które wygasły.

* Jeśli licencja została zakupiona od partnera biznesowego zlokalizowanego w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Słowacji i Brazylii, nastąpi przekierowanie do sklepu internetowego w celu zakończenia procesu.

arrow_down_businessW razie potrzeby dostosuj widok tabeli.

Pobierz instalatory

Aby pobrać instalatory produktów:

1.Kliknij pozycję Pomoc > Pobierz instalatory.

2.Wybierz preferowaną metodę instalacji i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.