Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Bezpłatna licencja próbna

Można aktywować 30-dniową bezpłatną licencję próbną ESET PROTECT on-prem Advanced w portalu ESET Business Account, o ile nie zaimportowano do niego licencji firmowej.

Bezpłatna licencja próbna umożliwia:

Zarządzanie licencjami testowymi w portalu ESET Business Account

Aktywacja ESET PROTECT

Aktywacja produktu ESET Endpoint Security lub ESET Server Security (Windows, Linux, Mac) na 25 komputerach

Aktywuj ESET LiveGuard Advanced dla zabezpieczenia serwera Endpoint Security + na 25 komputerach

Aktywacja ESET Full Disk Encryption na 25 komputerach

Aktywowanie 30-dniowych bezpłatnych licencji próbnych

W sekcji Panel kontrolny pod kafelkiem ESET PROTECT kliknij pozycję Rozpocznij korzystanie z wersji próbnej.

Uaktualnienie licencji próbnej do licencji pełnej

1.Na ekranie Licencje kliknij licencję próbną.

2.Kliknij pozycję Uaktualnij licencję i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.