Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dodaj licencję

Aby zarządzać istniejącymi licencjami biznesowymi za pomocą programu ESET Business Account (EBA), potrzebny jest klucz licencyjny i dostęp do skrzynki odbiorczej poczty e-mail skojarzonej z licencją.

1.Kliknij kolejno Licencje > Dodaj licencję > Wprowadź klucz licencyjny.

2.Wpisz klucz licencyjny, a następnie kliknij przycisk Dodaj licencję.

eba_enterlicense_key_continue

3.Jeśli licencja jest zarejestrowana z innym adresem e-mail niż Twoje konto EBA, otrzymasz wiadomość e-mail z łączem weryfikacyjnym (ważnym przez 24 godzin). Kliknij je i wprowadź poświadczenia logowania do portalu ESET Business Account, jeśli pojawi się monit o ich wprowadzenie.

Licencje zarządzane przez ESET License Administrator


note

Koniec żywotności

W dniu 30 czerwca 2022 roku nastąpił koniec okresu użytkowania ESET License Administrator i zastąpiono go ESET Business Account. Przeczytaj więcej o końcu okresu użytkowania ESET License Administrator.

Licencje niezarządzane przez ESET Business Account


important

ESET Endpoint Encryption (EEE) licencje

Licencje ESET Endpoint Encryption (dawniej DESlock) nie są zgodne z ESET Business Account. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania licencjami EEE, zobacz Typy licencji EEE.

Dodatkowe opcje

Jeśli istnieją lokacje utworzone w portalu ESET Business Account, niektóre jednostki licencji można przypisać do określonych lokacji. Kliknij przycisk Akceptuj.

Aby zarządzać produktami firmy ESET powiązanymi z importowanymi licencjami na stacjach roboczych i serwerach w środowisku sieciowym z jednej centralnej lokacji, użyj programu ESET PROTECT.