Lokacje

Lokacje reprezentują oddziały firmy. Aby przypisać określony udział licencyjny do poszczególnych oddziałów, każdy oddział musi być utworzony w portalu ESET Business Account jako lokacja. W razie potrzeby można również przypisać użytkowników do konkretnych lokacji. Jeśli użytkownik jest przypisany do konkretnej lokacji, może on zarządzać tylko licencjami przypisanymi do tej lokacji.

Aby utworzyć pierwszą lokację, przejdź do sekcji Szczegóły i kliknij przycisk UTWÓRZ LOKACJĘ. Dodatkowe lokacje można tworzyć bezpośrednio na ekranie Lokacje, klikając pozycję Nowa lokacja.

Tworzenie dodatkowych lokacji

Na ekranie Nowa lokacja wpisz szczegóły biura, które ta lokacja będzie reprezentować, przypisz użytkowników i określony udział licencji (jeśli ma to zastosowanie), a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Menu Lokacje zostanie wyświetlone w menu po lewej stronie okna portalu ESET Business Account, a na odpowiednim ekranie widoczna będzie lista istniejących lokacji. Jeśli istnieją urządzenia, które nie zostały przypisane do żadnej lokacji, zostanie wyświetlone powiadomienie. Po kliknięciu powiadomienia wyświetlana jest lista urządzeń nieprzypisanych do żadnej lokacji.

eba_first_site_created

Dodatkowe lokacje (oddziały) można dodać, klikając pozycję Nowa lokacja. Można również usuwać lokacje.

Usunięcie ostatniej lokacji powoduje ukrycie pozycji menu Lokacje.

 

Wideo — tworzenie witryn i przydzielanie jednostek licencji w ESET Business Account (EBA)