Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Pula licencji

Podczas tworzenia lokacji można do niej przypisać niestandardową liczbę stanowisk z różnych licencji. W ten sposób powstanie pula licencji.

Zalety puli licencji

Łatwa dystrybucja licencjonowanych stanowisk między różnymi biurami w zależności od potrzeb.

Przejrzysty obraz wykorzystania licencji przez poszczególne biura.

Jednorazowa aktywacja produktu ESET Secure Authentication, nawet jeżeli później trzeba będzie dodać stanowiska lub środki na SMS-y.