Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Przydziel jednostki do lokacji

Podczas tworzenia lokacji można do niej przypisać niestandardową liczbę stanowisk z różnych licencji.

1.W sekcji Pula licencji kliknij pozycję Dodaj jednostki.

2.Wybierz stosowne licencje.

3.Aby rozwinąć licencję w ramach pakietu, kliknij icon_expand_license_bundle_in_the_add_units_dialog.

4.W polu Jednostki wprowadź liczbę stanowisk do udostępnienia.

5.Kliknij przycisk Akceptuj.

allocate_units_to_site_from_license_pool

Przydzielić licencje i dostępne stanowiska do określonej lokacji:

1.Kliknij opcję Lokacje, kliknij wybraną lokację i kliknij przycisk Dodaj jednostki.

2.Wybierz stosowne licencje.

3.Aby rozwinąć licencję w ramach pakietu, kliknij icon_expand_license_bundle_in_the_add_units_dialog.

4.W polu Jednostki wprowadź liczbę stanowisk do udostępnienia.

5.Kliknij przycisk Akceptuj.
 

Aby rozdzielić stanowiska licencji pomiędzy kilka lokacji:

1.Kliknij pozycję Licencje, wybierz odpowiednią licencję i wybierz pozycję Przydziel jednostki do lokacji.

2.Dla każdej lokacji wprowadź liczbę stanowisk lub za pomocą przycisku Podziel równo automatycznie rozdziel dostępne stanowiska.

3.Kliknij przycisk Akceptuj.

Usunąć przydzielone stanowiska licencji z kilku lokacji:

1.Kliknij opcję Licencje, kliknij żądaną licencję, wybierz pozycję Przydziel jednostki do lokacji.

2.Kliknij pozycję Wszystkie jednostki do nieprzydzielonych.

3.Kliknij przycisk Akceptuj.

Powiązanie licencji z lokacjami zostanie anulowane. Urządzenia aktywowane z użyciem danych licencji pozostaną aktywne, ale nie będą już powiązane z poszczególnymi lokacjami.

Anulowanie powiązania licencji z określoną lokacją

1.Przejdź do sekcji Lokacje, kliknij wybraną lokację i kliknij przycisk Otwórz lokację.

2.Wybierz żądane licencje.

3.Kliknij przycisk Usuń.

4.W oknie dialogowym Usuń licencje kliknij przycisk Usuń.