Wprowadzenie

ESET Business Account (EBA) pozwala posiadaczom firmowych licencji ESET na zarządzanie wszystkimi licencjami z poziomu jednego rozwiązania. Po dodaniu licencji do portalu ESET Business Account lub zaimportowaniu ich z rozwiązania ESET License Administrator (ELA) do portalu ESET Business Account można udostępnić stanowiska w ramach licencji oddziałom i zaprosić zaufane osoby do pomocy w zarządzaniu udostępnianymi licencjami.

Rozwiązanie EBA w porównaniu z rozwiązaniem ELA umożliwia wykonywanie następujących operacji:

udostępnianie stanowisk licencji w oddziałach firmy (lokacje w EBA)

wyświetlanie szczegółowych informacji na temat licencji i wykorzystania produktów

przypisywanie użytkowników (w ELA jest to Administrator zabezpieczeń) do określonych lokacji

ochrona narzędzia do zarządzania licencjami za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego

dostęp do rozwiązania ESET Cloud Administrator