Wprowadzenie

ESET Business Account (EBA) pozwala posiadaczom firmowych licencji ESET na zarządzanie wszystkimi licencjami z poziomu jednego rozwiązania. Po dodaniu licencji do portalu ESET Business Account lub zaimportowaniu ich z rozwiązania ESET License Administrator (ELA) do portalu ESET Business Account można udostępnić stanowiska w ramach licencji oddziałom i zaprosić zaufane osoby do pomocy w zarządzaniu licencjami.

Rozwiązanie EBA w porównaniu z rozwiązaniem ELA umożliwia wykonywanie następujących operacji:

Rozdzielanie stanowisk licencji pomiędzy lokacje (oddziały)

Wyświetlanie szczegółowych informacji na temat licencji i wykorzystania produktów

Przypisywanie użytkowników (w ELA jest to Administrator zabezpieczeń) do określonych lokacji

Ochrona narzędzia do zarządzania licencjami za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego

Przejdź do rozwiązania ESET PROTECT Cloud, aby wdrożyć i zarządzać rozwiązaniem Enter value

Aktywacja ESET Dynamic Threat Defense

Dostęp ESET Cloud Office Security

Zarządzanie kluczami ESET Secure Authentication SDK i środkami na SMS-y