Wprowadzenie

ESET Business Account (EBA) pozwala posiadaczom firmowych licencji ESET na zarządzanie wszystkimi licencjami z poziomu jednego rozwiązania. Po dodaniu licencji do portalu ESET Business Account można udostępnić stanowiska w ramach licencji oddziałom i zaprosić zaufane osoby do pomocy w zarządzaniu licencjami.

Rozwiązanie EBA umożliwia wykonywanie następujących operacji:

Rozdzielanie stanowisk licencji pomiędzy lokacje (oddziały)

Wyświetlanie szczegółowych informacji na temat licencji i wykorzystania produktów

Przypisz użytkowników do określonych lokacji

Ochrona narzędzia do zarządzania licencjami za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego

Przejdź do rozwiązania ESET PROTECT Cloud, aby wdrożyć i zarządzać rozwiązaniem ESET Full Disk Encryption

Aktywacja ESET LiveGuard Advanced

Dostęp ESET Cloud Office Security

Dostęp ESET Inspect Cloud

Zarządzanie kluczami ESET Secure Authentication SDK i środkami na SMS-y


note

Zastąpienie ESET License Administrator

ESET Business Account zastępuje swojego poprzednika ESET License Administrator, dla którego w dniu 30 czerwca 2022 roku nastąpił koniec okresu użytkowania. Przeczytaj więcej o końcu okresu użytkowania ESET License Administrator.


important

ESET Endpoint Encryption (EEE) licencje

Licencje ESET Endpoint Encryption (dawniej DESlock) nie są zgodne z ESET Business Account. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania licencjami EEE, zobacz Typy licencji EEE.

Dostępność usługi

ESET Status Portal zapewnia aktualny widok na dostępność usług ESET. Umożliwia wgląd w usługi ESET i zgłoszenia statusów usług, uwzględniając incydenty z przeszłości. Jeśli jesteś użytkownikiem ESET i masz problemy z usługą ESET, które nie są widoczne w ESET Status Portal, skontaktuj się z pomocą techniczną ESET.