Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

ESET Secure Authentication

ESET Secure Authentication (ESA) w wersji 2.8 (i późniejszych) obsługuje aktywację licencji z poziomu konta zarejestrowanego w portalu ESET Business Account (EBA).

Pula licencji

1.Twoja licencja ESA obejmuje 10 stanowisk, co oznacza, że ochrona przy użyciu uwierzytelniania 2FA jest dostępna dla 10 użytkowników.

2.Licencję ESA aktywuje się przy użyciu konta EBA.

3.Jeżeli potrzebujesz 20 dodatkowych stanowisk, możesz kupić nową licencję ESA z 20 stanowiskami, zaimportować je na konto EBA i przydzielić je do tej samej lokacji co w przypadku poprzedniej licencji.

4.Uwierzytelnianie 2FA można włączyć dla dodatkowych użytkowników bez potrzeby ponownej aktywacji licencji ESA.

Zarządzanie kluczami zestawu SDK ESA

Aby móc korzystać z zestawu SDK ESA, należy wygenerować klucz API (klucz) i klucz tajny API (klucz tajny).

1.Zaloguj się do portalu ESET Business Account.

2.Kliknij pozycje Licencje > ESET Secure Authentication SDK.

3.Kliknij przycisk Aktywuj.

4.Wybierz pulę licencji, która zawiera licencję ESA.

5.Kliknij przycisk Aktywuj.

6.Portal wygeneruje i wyświetli unikatowy klucz oraz klucz tajny do zestawu SDK ESA.

Aby zdezaktywować zestaw SDK w przypadku określonego klucza, odwołaj ten klucz.

1.Kliknij pozycje Licencje > ESET Secure Authentication SDK.

2.Kliknij klucz, który chcesz odwołać, i wybierz pozycję Odwołaj.

3.Kliknij pozycję Odwołaj, aby ukończyć ten proces.

 

Aby przenieść klucz do innej lokacji (puli licencji), wykonaj poniższe czynności.

1.Kliknij pozycje Licencje > ESET Secure Authentication SDK.

2.Kliknij klucz, który chcesz przenieść do innej puli licencji, i wybierz pozycję Aktywuj ponownie.

3.Wybierz żądaną pulę licencji i kliknij pozycję Aktywuj ponownie.

Środki na SMS-y

Ponieważ ESA v2.8 należy do podstawowej platformy licencjonowania ESET, środki na SMS-y (zawierające hasła jednorazowe) można dodać tylko za pośrednictwem portalu EBA.


note

Ponowne aktywowanie ESA przy użyciu konta EBA

Jeżeli do aktywacji ESA użyto poprzednio pojedynczego klucza licencyjnego, należy aktywować ponownie ESA przy użyciu konta EBA.

1.Licencję na środki na SMS-y do ESA należy zakupić u swojego sprzedawcy.

2.Zaimportuj klucz licencyjny w portalu EBA do tej samej lokacji (puli licencji), której użyto do aktywowania instalacji ESA.

3.Zaczekaj chwilę, a następnie sprawdź liczbę środków na SMS-y z hasłem jednorazowym (OTP) w konsoli internetowej ESA, wybierając pozycje Ustawienia > Licencja > Odśwież.