Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Aktywowanie, zawieszanie lub usuwanie ESET PROTECT

ESET PROTECT to wydajne rozwiązanie do zarządzania bezpieczeństwem punktów końcowych i serwerów.


note

Mieszane konto ESET Business Account i ESET MSP Administrator

Jeśli korzystasz zarówno z konta ESET MSP Administrator, jak i z konta ESET Business Account, możesz aktywować/dezaktywować rozwiązanie ESET PROTECT tylko za pomocą jednego z tych kont. Wymagana jest odpowiednia licencja.

Aktywacja ESET PROTECT


important

Do aktywacji rozwiązania ESET PROTECT wymagana jest licencja

Do aktywowania rozwiązania ESET PROTECT bezpośrednio z poziomu panelu kontrolnego w portalu ESET Business Account wymagana jest odpowiednia licencja. Licencje próbne aktywowane w portalu ESET Business Account są odpowiednie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich licencji, skontaktuj się z lokalnym partnerem firmy ESET.

Jeżeli jesteś superużytkownikiem i rozpoczniesz bezpłatny okres próbny lub zaimportujesz odpowiednią licencję, możesz aktywować rozwiązanie ESET PROTECT z poziomu portalu EBA:

1.Przejdź do sekcji Panel kontrolny i kliknij przycisk Rozpocznij korzystanie z wersji próbnej dostępny w kafelku ESET PROTECT.


note

Kończenie aktywacji ESET PROTECT później

Jeśli w tym momencie anulujesz aktywację produktu ESET PROTECT. Możesz później kliknąć przycisk Aktywuj w odpowiednim kafelku.

2.W kreatorze aktywacji zostanie wyświetlone odniesienie do Warunków korzystania z ESET PROTECT oraz optymalna lokalizacja centrum danych w oparciu o aktualną lokalizację. Wybierz pozycję Akceptuję warunki korzystania i kliknij przycisk Kontynuuj.

eba_eset_protect_activation

3.Poczekaj na wyświetlenie okna powiadomień Rozwiązanie ESET PROTECT jest gotowe.

4.W przypadku zamknięcia okna powiadomień dostęp do ESET PROTECT można uzyskać, klikając pozycję Otwórz na kafelku ESET PROTECTw sekcji Panel kontrolny. Kliknij przycisk Kontynuuj.

5.Aby aktywować uwierzytelnianie dwuskładnikowe, kliknij Aktywuj. Aby pominąć aktywację, kliknij Kontynuuj.

6.Konsola internetowa ESET PROTECT zostanie otwarta w nowej karcie w przeglądarce.

ESET PROTECT Zawieszon

Jeśli ostatnia licencja kwalifikująca się do wygaśnie, masz 14-dniowy okres prolongaty na odnowienie licencji lub dodanie nowej licencji kwalifikującej się do ESET PROTECT, aby uniknąć zawieszenia instancji ESET PROTECT. Po zawieszeniu ESET PROTECT staje się ono niedostępne i nie można z niego korzystać, a użytkownik ma 30 dni na przywrócenie konta przez odnowienie licencji lub zaimportowanie nowej licencji kwalifikującej się do ESET PROTECT.

Jeśli ostatnia licencja kwalifikująca się do zostanie usunięta z produktu ESET Business Account, ESET PROTECT zostanie natychmiast zawieszone.

Usuń ESET PROTECT

1.Przed usunięciem ESET PROTECT odinstaluj agenta ESET PROTECT z zarządzanych urządzeń.

2.Aby usunąć ESET PROTECT, kliknij ikonę koła zębatego eba_icon_settings_grey na kafelku ESET PROTECT w sekcji Panel kontrolny i kliknij przycisk Usuń ESET PROTECT.

eba_eset_protect_delete

3.Aby potwierdzić usunięcie, w polu Potwierdzenie hasła wprowadź hasło do portalu ESET Business Account i kliknij przycisk Usuń.

 


note

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy ESET

Aby skontaktować się z działem pomocy technicznej ESET w kwestii aktywowanego ESET PROTECT, należy podać identyfikator instancji rozwiązania ESET PROTECT . Identyfikator jest dostępny w sekcji Pomoc > Informacje w portalu ESET Business Account.