Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Przykład zarządzania lokacjami i użytkownikami mającymi różne uprawnienia

Firma XYZ ma dwa oddziały lokalne — XYZ_1 i XYZ_2 — oraz centralę.

W tym przykładzie właściciel firmy używa portalu EBA, aby zaimportować trzy różne licencje. Każda licencja jest zarejestrowana na 10 stanowisk. Właściciel tworzy konto użytkownika dla każdego dyrektora oddziału lokalnego (Użytkownik 1 i 2) oraz dla administratora IT (Użytkownik 3). Tworzy on także lokację dla każdego oddziału lokalnego.

Używa również portalu EBA, aby rozdzielić stanowiska obu licencji równo pomiędzy lokacjami. Trzecia licencja nie jest powiązana z żadną lokacją.

Każdy użytkownik otrzymuje następujące uprawnienia:

Ustawienia

Użytkownik 1

Użytkownik 2

Użytkownik 3

Dostęp do firmy

Brak dostępu

Brak dostępu

Odczyt

Dostęp do lokacji — XYZ_1

Odczyt

Brak dostępu

Odczyt

Dostęp do lokacji — XYZ_2

Brak dostępu

Odczyt

Zapisz

Dostęp do ESET PROTECT i ESET Inspect

Brak dostępu

Brak dostępu

Zapisz

dostęp ESET Cloud Office Security

Brak dostępu

Brak dostępu

Zapisz


note

Nie przyznano uprawnień dostępu do firmy

Użytkownicy bez uprawnień dostępu do firmy nie widzą klucza licencyjnego, a jedynie identyfikator licencji publicznej. Użytkownicy bez uprawnień dostępu nie mogą konfigurować swoich uprawnień dotyczących ESET PROTECT, ESET Inspect i ESET Cloud Office Security.

Każdy użytkownik może wykonać następujące czynności na podstawie swoich ustawień uprawnień:

Ustawienia

Użytkownik 1

Użytkownik 2

Użytkownik 3

Wszystkie licencje

Brak dostępu

Brak dostępu

Odczytywanie informacji o licencji

Licencje powiązane z XYZ_1

Odczytywanie informacji o licencji

Brak dostępu

Odczytywanie informacji o licencji

Licencje powiązane z XYZ_2

Brak dostępu

Odczytywanie informacji o licencji

Zarządzaj licencją

Wszystkie aktywowane urządzenia

Brak dostępu

Brak dostępu

Wyświetlanie aktywowanych urządzeń

Aktywowane urządzenia powiązane z XYZ_1

Wyświetlanie aktywowanych urządzeń

Brak dostępu

Wyświetlanie aktywowanych urządzeń

Aktywowane urządzenia powiązane z XYZ_2

Brak dostępu

Wyświetlanie aktywowanych urządzeń

Zarządzanie aktywowanymi urządzeniami

Wszyscy użytkownicy

Brak dostępu

Brak dostępu

Brak dostępu

Użytkownicy powiązani z XYZ_1

Zobacz prawa dostępu związane z witryną

Brak dostępu

Zobacz prawa dostępu związane z witryną

Użytkownicy powiązani z XYZ_2

Brak dostępu

Zobacz prawa dostępu związane z witryną

Zarządzaj prawami dostępu związanymi z witryną

Wszystkie alerty

Brak dostępu

Brak dostępu

Odczytywanie alertów

Alerty związane z XYZ_1

Odczytywanie alertów

Brak dostępu

Odczytywanie alertów

Alerty związane z XYZ_2

Brak dostępu

Odczytywanie alertów

Zarządzanie alertami

Wszystkie dzienniki audytu

Brak dostępu

Brak dostępu

Brak dostępu

Osobisty dziennik audytu

Odczyt

Odczyt

Odczyt

Dziennik audytu związany z XYZ_1

Odczytywanie dziennika audytu

Brak dostępu

Odczytywanie dziennika audytu

Dziennik audytu związany z XYZ_2

Brak dostępu

Odczytywanie dziennika audytu

Odczytywanie dziennika audytu

ESET PROTECT i ESET Inspect

Brak dostępu

Brak dostępu

Pełny dostęp

ESET Cloud Office Security

Brak dostępu

Brak dostępu

Pełny dostęp