Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Słowniczek

Pojęcia związane z usługą ESET Business Account (EBA):

Dziennik audytu: dzienniki różnych czynności w portalu EBA, na przykład aktywacji produktu ESET lub prób logowania do portalu EBA. Patrz Dziennik audytu.

Upoważnienie: uprawnienie do zarządzania określoną licencją ESET.

Starsza wersja poświadczenia licencyjnego: część danych licencji umożliwiająca aktywację produktów offline lub starszych produktów wykorzystujących nazwę użytkownika i hasło wydane przez firmę ESET. Ta forma poświadczeń została zastąpiona kluczem licencyjnym w produktach biznesowych ESET w wersji 6.

Plik licencji: plik .lic używany do aktywacji produktów biznesowych ESET takich jak ESET Remote Administrator 5.

Klucz licencyjny: niepowtarzalny ciąg znaków służący do aktywowania danego produktu ESET i identyfikacji właściciela licencji.

Właściciel licencji: jedyny właściciel licencji ESET, który może wyświetlać stan licencji w czasie rzeczywistym i/lub monitorować poszczególne urządzenia aktywowane w ramach danej licencji, a także może je dezaktywować.

Licencja offline: stanowiska licencji używane do aktywacji bez połączenia internetowego. Patrz Pobieranie licencji offline / licencji dla starszych wersji.

Publiczny identyfikator licencji: krótki ciąg znaków służący do identyfikacji licencji przez stronę trzecią. Nie pozwala on jednak na aktywację produktów ESET.

Jednostka (stanowisko): aktywowane urządzenie powiązane z określoną licencją. Przykładowo jedno aktywowane rozwiązanie ESET Endpoint Security na jednym komputerze to jedno stanowisko / jedna jednostka.

Nazwa użytkownika i hasło: patrz Starsza wersja poświadczenia licencyjnego.

Podjednostka: produkty serwerowe firmy ESET mogą mieć „klientów”, przykładowo liczbę adresów e-mail we wtyczce ESET Mail Security for Exchange Server lub liczbę użytkowników w rozwiązaniu ESET Security for Microsoft SharePoint.