Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Profil

Użytkownicy mogą przeglądać i modyfikować informacje w swoich profilach, klikając ikonę profilu eba_profile_icon lub ich nazwę użytkownika widoczną na górnym pasku ekranu portalu ESET Business Account (EBA).

Ekran Profil umożliwia:

zmienianie danych osobowych: adresu e-mail, numeru telefonu, hasła i strefy czasowej

ustawienie języka portalu EBA, portalu ESET PROTECT i konsoli internetowej ESET Cloud Office Security

włączanie/wyłączanie uwierzytelniania dwuskładnikowego

ponowne wysłanie kodów zapasowych, jeśli włączone jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe

modyfikowanie czasu wygaśnięcia hasła i limitu czasu bezczynności sesji

Zapomnij wszystkie zapamiętane urządzenia

Wygaśnięcie hasła

Maksymalny czas wygaśnięcia hasła wynosi 365 dni, co jest również wartością domyślną dla początkowego użytkownika portalu EBA. Dodatkowi użytkownicy mają domyślnie ustawioną wartość 90 dni.

Limit czasu sesji

Maksymalny czas bezczynności, po którym użytkownik jest automatycznie wylogowany, wynosi 1440 minut. Wartość domyślna to 30 minut.


note

Zapisywanie zmian

Aby zastosować wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Zapisz przed opuszczeniem ekranu Profil.