Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

ESET Inspect

Program ESET Inspect umożliwia platformie ESET PROTECT dostarczanie rozszerzonego wykrywania i reagowania (XDR) dzięki szczegółowej widoczności, ocenie ryzyka, reagowaniu na incydenty, dochodzeniu i korygowaniu.


important

Do aktywacji rozwiązania ESET Inspect wymagana jest licencja

Do aktywowania rozwiązania ESET PROTECT bezpośrednio z poziomu panelu kontrolnego w portalu ESET Business Account wymagana jest odpowiednia licencja.

Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich licencji, skontaktuj się z lokalnym partnerem firmy ESET.

ESET PROTECT wymagane

ESET Inspect jest powiązany z ESET PROTECT i nie można go aktywować bez ESET PROTECT.

Aktywacja ESET Inspect

Jeżeli jesteś superużytkownikiem i zaimportujesz odpowiednią licencję, możesz aktywować rozwiązanie ESET Inspect z poziomu portalu EBA:

1.Przejdź do sekcji Panel kontrolny i kliknij przycisk Skonfiguruj rozwiązanie Inspect na kafelku ESET PROTECT i ESET Inspect.

2.Kreator aktywacji odnosi się do Warunków korzystania ESET Inspect. Wybierz opcję Akceptuję warunki korzystania i kliknij przycisk Aktywuj.

eba_eset_inspect_activation

3.Po otrzymaniu powiadomienia o pomyślnym utworzeniu usługi ESET Inspect kliknij pozycję Otwórz rozwiązanie Inspect na kafelku i ESET Inspect na ESET PROTECT w Panelu kontrolnym.

4.Konsola internetowa ESET Inspect zostanie otwarta w nowej karcie.

Dostęp do konsoli internetowej ESET Inspect

Dodatkowi użytkownicy Twojego konta EBA mogą uzyskać dostęp do ESET Inspect, jeśli mają przyznane prawa dostępu:

Dostęp do firmy — odczyt lub zapis

Dostęp do ESET PROTECT — odczyt lub zapis

 

Konsolę internetową ESET Inspect można otworzyć na stronie https://inspect.eset.com lub w portalu EBA:

Kliknij pozycję Panel kontrolny > kliknij opcję Otwórz rozwiązanie Inspect na kafelku ESET PROTECT i ESET Inspect.

Kliknij pozycję menu ESET Inspect.

 


note

Co się stanie, jeśli moja licencja ESET Inspect wygaśnie?

Jeśli Twoja licencja ESET Inspect wygaśnie, Twoja usługa ESET Inspect zostanie zawieszone. Masz 30 dni na odnowienie licencji, aby uniknąć usunięcia usługi ESET Inspect.

Jeśli Twoja licencja ESET PROTECT wygaśnie, zarówno ESET Inspect, jak i ESET PROTECT zostaną zawieszone. Masz 30 dni na odnowienie licencji, aby uniknąć usunięcia ESET PROTECT i ESET Inspect.

Usuń ESET Inspect

1.Aby usunąć ESET Inspect, kliknij ikonę koła zębatego eba_icon_settings_grey na kafelku ESET PROTECT i ESET Inspect w sekcji Panel kontrolny oraz kliknij przycisk Usuń ESET Inspect.

eba_eset_inspect_delete

2.Aby potwierdzić usunięcie, w polu Potwierdzenie hasła wprowadź hasło do portalu ESET Business Account i kliknij przycisk Usuń.