Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Alerty

Alerty to powiadomienia o zbliżających się terminach wygaśnięcia licencji, wygasłych licencjach, braku pozostałych stanowisk w ramach danej licencji itp. Na ekranie Alerty wyświetlane są również dodatkowe powiadomienia związane z rozwiązaniem ESET PROTECT. Jeśli problem związany z alertem zostanie rozwiązany, należy go kliknąć i wybrać polecenie Oznacz jako rozwiązane. Aby oznaczyć jednocześnie kilka alertów jako rozwiązane, należy zaznaczyć te alerty i kliknąć polecenie Oznacz jako > Oznacz jako rozwiązane. Alert nie zniknie z listy, ale jego tło zmieni kolor na biały, a łączna liczba nierozwiązanych alertów zostanie zmniejszona.

eba_alerts_0

Aby filtrować wyświetlane alerty, użyj filtrów Stanu:

eba_icon_status_info — informacje o pomyślnie wykonanych działaniach.

eba_icon_status_warning — ten alert należy uważnie przeczytać i nie należy go pomijać. Zwykle nie ma on newralgicznego znaczenia, ale jest istotny.

eba_icon_status_error — Kluczowe informacje, które należy przeczytać ze szczególną uwagą.