Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Niezwykle duży ruch z zarządzanych komputerów

Gdy administrator konsoli internetowej zaloguje się, może zobaczyć okno ostrzegające o nietypowo dużym ruchu z zarządzanych komputerów.

cloud_high_traffic

Przeciążenie dziennika spowalnia sieć między zarządzanymi komputerami i programem ESET PROTECT Cloud:

Przekazywanie danych z zarządzanych komputerów do programu ESET PROTECT Cloud zajmuje dłużej.

Konsola internetowa może nie pokazywać bieżącego stanu zarządzanych komputerów, których dotyczy problem.

Administrator konsoli internetowej musi rozpoznać dzienniki nietypowego ruchu (na przykład plik w kwarantannie wykryty w punkcie końcowym lub programie ESET PROTECT Cloud).

Okno znika, gdy zmniejsza się liczba zapisów w dzienniku nietypowego ruchu.