Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Kwarantanna

Ta sekcja zawiera wszystkie pliki poddane kwarantannie na urządzeniach klienckich. Pliki należy poddawać kwarantannie, gdy nie można ich wyleczyć, gdy ich usunięcie nie jest bezpieczne lub zalecane albo gdy są one nieprawidłowo wykrywane przez program ESET.


note

Nie wszystkie wykrycia znalezione na urządzeniach klienckich są przenoszone do kwarantanny. Wykrycia, które nie są poddawane kwarantannie, obejmują:

Wykrycia, których nie można usunąć

Wykrycia, które są podejrzane ze względu na ich zachowanie, ale nie są identyfikowane jako szkodliwe oprogramowanie, np. potencjalnie niepożądane aplikacje.

cloud_quarantine

Plik poddany kwarantannie można usunąć lub przywrócić do poprzedniej lokalizacji. Funkcja Przywróć i wyłącz dla pliku poddanego kwarantannie pozwala zapobiegać ponownemu raportowaniu tego pliku przez produkt firmy ESET.

Do filtrowania listy plików poddanych kwarantannie można użyć różnych filtrów.

Dostęp do obszaru Kwarantanna można uzyskać na dwa sposoby:

1. Więcej > Kwarantanna.

2. Szczegóły komputera > Wykrycia i kwarantanna > karta Kwarantanna.

 

Kliknięcie elementu w sekcji Kwarantanna powoduje otwarcie menu Zarządzanie kwarantanną.

details_default Pokaż szczegóły — wyświetlanie urządzenia źródłowego, nazwy i typu wykrycia, nazwy obiektu z pełną ścieżką do pliku, sumy kontrolnej, rozmiaru itp.

icon_computer Komputery — otwieranie sekcji Komputery z filtrowanymi urządzeniami powiązanymi z plikiem poddanym kwarantannie.

delete_default Usuń — usuwanie pliku z kwarantanny i odpowiedniego urządzenia.

restart_default Przywróć — przywracanie pliku do pierwotnej lokalizacji.

restart_default Przywróć i wyłącz — przywracanie pliku do pierwotnej lokalizacji i wyłączenie go ze skanowania.

upload_default Przesyłanie — otwieranie zadania Prześlij plik poddany kwarantannie. Ta czynność jest dostępna po kliknięciu opcji Pokaż szczegóły.


important

Z funkcji Przesyłanie powinni korzystać wyłącznie doświadczeni użytkownicy. Aby dogłębniej przeanalizować plik poddany kwarantannie, można przesłać go do katalogu udostępnionych.

Filtry i dostosowanie układu

Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:

Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.

Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.