Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia użytkowników

W tej sekcji można dostosować ustawienia użytkowników. Aby wyświetlić wszystkich aktywnych użytkowników, należy kliknąć konto użytkownika w prawym górnym rogu konsoli internetowej ESET PROTECT Cloud (z lewej strony przycisku Wyloguj. Do konsoli internetowej ESET PROTECT Cloud można logować się równocześnie w różnych przeglądarkach oraz na różnych komputerach i urządzeniach mobilnych. Tutaj widoczne są wszystkie sesje.


note

Ustawienia użytkownika dotyczą tylko aktualnie zalogowanego użytkownika.

Ustawienia motywu

Możesz wybrać ustawienie motywu do wyświetlania ESET PROTECT Cloud:

Jasny (domyślne)

Ciemny

Motyw systemu operacyjnego — motyw kolorystyczny konsoli internetowej odpowiada motywowi kolorystycznemu systemu operacyjnego.

Wybierz motyw z menu rozwijanego:

user_settings_theme

Wyświetlacz zatrzyma wybrany motyw po wylogowaniu się z konsoli internetowej i ponownym zalogowaniu.

Ustawienia czasu


note

Każdy użytkownik może skonfigurować własne ustawienia czasu w konsoli internetowej ESET PROTECT Cloud. Ustawienia czasu skonfigurowane przez danego użytkownika mają zastosowanie tylko do tego użytkownika, bez względu na miejsce dostępu do konsoli internetowej ESET PROTECT Cloud.

Wszystkie informacje są przechowywane wewnętrznie w rozwiązaniu ESET PROTECT Cloud z zastosowaniem standardu UTC (uniwersalny czas koordynowany). Czas UTC jest automatycznie przeliczany na strefę czasową używaną przez konsolę internetową ESET PROTECT Cloud (z uwzględnieniem zmian czasu). Konsola internetowa ESET PROTECT Cloud przedstawia czas lokalny systemu, w którym działa konsola internetowa ESET PROTECT Cloud (nie wewnętrzny czas UTC). Ustawienie to można zastąpić i ręcznie ustawić czas pokazywany w konsoli internetowej ESET PROTECT Cloud.

Aby zastąpić domyślne ustawienie Użyj czasu lokalnego przeglądarki, można wybrać opcję Wybierz ręcznie, a następnie ręcznie określić strefę czasową konsoli i ustawienie czasu letniego.

time_zone01


important

W niektórych przypadkach będzie dostępna możliwość korzystania z innej strefy czasowej. Podczas konfigurowania elementu wyzwalającego ESET PROTECT Cloud domyślnie używana jest strefa czasowa konsoli internetowej. Alternatywnie można zaznaczyć pole wyboru Użyj docelowego czasu lokalnego, aby dla elementu wyzwalającego użyć lokalnej strefy czasowej urządzenia docelowego zamiast strefy czasowej konsoli ESET PROTECT Cloud.

Kliknij przycisk Zapisz ustawienia czasu, aby zatwierdzić zmiany.

Zapisany stan użytkownika

Klikając przycisk Zresetuj zapisany stan użytkownika, można przywrócić stan interfejsu użytkownika do wartości domyślnych. Dotyczy to prezentacji ESET PROTECT, wielkości kolumn tabeli, zapamiętanych filtrów, przypinanego menu bocznego itd.

reset_stored_user_data

Aktywne sesje

Informacje dotyczące wszystkich aktywnych sesji bieżącego użytkownika to:

Bieżąca nazwa użytkownika.

Szczegóły komputera uzyskującego dostęp do konsoli internetowej — przeglądarka internetowa i system operacyjny.

Adres IP komputera klienckiego lub urządzenia, przy użyciu którego użytkownik nawiązał połączenie z konsolą internetową ESET PROTECT Cloud.

Data i godzina zalogowania użytkownika.

Język wybrany dla konsoli internetowej ESET PROTECT Cloud.

cloud_active_sessions

Bieżąca sesja ma etykietę Ta sesja.