Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Skonfiguruj ochronę


important

Poniższa konfiguracja jest ważna tylko dla użytkowników ESET Business Account korzystających z ESET PROTECT.

Po zalogowaniu się do konsoli internetowej zostanie wyświetlony kreator Konfigurowanie ochrony. Można łatwo konfigurować określone ustawienia zabezpieczeń globalnie w całej sieci bez użycia zasad lub grup dynamicznych.

Opcjonalnie można otworzyć kreator z poziomu:

Szybkie łącza > kliknij Skonfiguruj ochronę.

Komputery > kliknij ikonę koła zębatego gear_icon obok pozycji Wszystkie w Grupach > kliknij opcję Skonfiguruj ochronę.

Polityki > kliknij politykę Ustawienia ochrony — za pomocą ustawień ochrony > kliknij opcję Skonfiguruj ochronę.

Przegląd stanu > kliknij kafelek Komponenty i produkty zabezpieczające ESET > kliknij przycisk Konfiguruj ochronę.


note

Do wyświetlenia kreatora Konfiguruj ochronę potrzebne są następujące prawa dostępu:

Dostęp do odczytu — wszystkie grupy statyczne

Dostęp do odczytu — polityki

Do edycji kreatora Konfiguruj ochronę potrzebne są następujące prawa dostępu:

Produkt zabezpieczający ESET dla Windows część:

Dostęp do użycia — wszystkie grupy statyczne

Dostęp do zapisu — polityki

Jeśli nie masz wymaganych praw dostępu, część produkt zabezpieczający ESET dla systemu Windows jest wyłączona.

ESET LiveGuard część:

Dostęp do użycia — wszystkie grupy statyczne

Dostęp do użycia — licencje

Dostęp do zapisu — zadanie klienta aktywacji produktu

Jeśli nie masz wymaganych praw dostępu, część ESET LiveGuard jest wyłączona.

Jeśli nie masz licencji ESET LiveGuard Advanced, część ESET LiveGuard jest niedostępna.


important

Po wygaśnięciu licencji na ESET LiveGuard Advanced ustawienia automatycznego wdrażania są przechowywane, ale nie będą wyświetlane. Po odnowieniu licencji ustawienia zostaną włączone i ponownie wyświetlone.

Kreator wyświetli monit o zwiększenie poziomu zabezpieczeń urządzeń podłączonych do programu ESET PROTECT.

cloud_setup_protection

Produkt zabezpieczający ESET dla Windows

1.Włącz opcję Zablokuj ustawienia zabezpieczeń za pomocą hasła, aby utworzyć hasło, które uniemożliwia użytkownikom końcowym zmienianie polityk na podłączonych urządzeniach bez znajomości hasła.


note

To ustawienie jest obsługiwane na:

ESET Endpoint Security dla Windows 7.0 i nowszy:

ESET Server Security for Microsoft Windows Server, ESET File Security for Microsoft Windows Server

ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server

ESET Mail Security for IBM Domino

ESET Security for Microsoft SharePoint Server

2.W polu Hasło wpisz hasło złożone z co najmniej 8 znaków.


important

Utworzone hasło jest zawsze automatycznie stosowane do wszystkich podłączonych urządzeń. Pamiętaj hasło. Jeśli zapomnisz hasła, możesz zastąpić je nowym z programu ESET PROTECT, ale nie możesz odzyskać poprzedniego hasła.

3.Włącz opcję Automatycznie rozwiązuj problemy, aby włączyć automatyczne ponowne uruchamianie podłączonych urządzeń wymagane po zaktualizowaniu produktu zabezpieczającego firmy ESET.

Jeśli użytkownik końcowy lub administrator nie rozwiąże tego problemu ręcznie do określonego przedziału czasu, urządzenie zostanie ponownie uruchomione w sposób automatyczny.


note

To ustawienie jest obsługiwane przez ESET Endpoint Security dla systemu Windows 9.1 i późniejszych. Nie jest ono dostępne dla produktów serwerowych.

4. Wybierz przedział czasu dla automatycznego ponownego uruchomienia z menu rozwijanego:

Nie można odłożyć

Po 1–5 godzinach

Po 1-30 dniach

ESET LiveGuard

5.Włącz opcję Zawsze włączaj ESET LiveGuard na nowych urządzeniach, aby umożliwić automatyczne wdrażanie ESET LiveGuard Advanced na nowo podłączonych urządzeniach z zainstalowanym zgodnym produktem zabezpieczającym firmy ESET.


important

Zalecamy wybranie opcji Optymalna ochrona, aby przypisać nowe polityki z optymalną ochroną.

Wybór można również zmienić w sekcji ESET LiveGuard Advanced w Rozwiązania ESET.

6.Kliknij przycisk Zastosuj teraz, aby zastosować ustawienia zabezpieczeń.

 

Ustawienia można wyświetlić, wybierając Polityki > Konfiguracja ochrony — poprzez konfigurację ochrony. Nie można edytować ani usuwać tych polityk, ale można zmienić ich przypisanie (domyślnie są one przypisane do grupy statycznej Wszyscy).

Wyłącz ustawienia

Ustawienia można wyłączyć za pomocą przełącznika disabled.

Jeśli wyłączysz opcję Zablokuj ustawienia zabezpieczeń hasłem, zastąpi ono bieżące polityki haseł na podłączonych urządzeniach. Jeśli hasło chroniło ustawienia zabezpieczeń na tych urządzeniach, nie jest ono już wymagane.