Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Rejestracja — dodawanie urządzeń mobilnych

Aby zarządzać urządzeniem mobilnym, zarejestruj je w konsoli internetowej w chmurze, klikając Komputery > Dodaj urządzenie > Android lub iOS/iPadOS.

cloud_cmdm_enroll_basic

Umowa licencyjna użytkownika końcowego — zaznacz pole wyboru, jeśli akceptujesz Umowę licencyjną użytkownika końcowego i Politykę prywatności.

a)Kliknij Zarejestruj za pomocą kodu QR, aby wygenerować kod QR do rejestracji:

1.W nowym oknie wybierz nazwę urządzenia dla nowego urządzenia mobilnego, które chcesz zarejestrować, i kliknij Generuj kod QR.

2.Zeskanuj wyświetlony kod QR za pomocą urządzenia mobilnego, które chcesz zarejestrować.

3.Po pomyślnym zarejestrowaniu wybranego urządzenia mobilnego kliknij przycisk Kolejna rejestracja, aby wygenerować kolejny kod QR dla innego urządzenia mobilnego, a gdy zakończysz rejestrację urządzeń, kliknij przycisk Zamknij.

b)Kliknij icon_email, aby otworzyć okno Zarejestruj urządzenie mobilne przy użyciu poczty e-mail:

Wskaż urządzenia mobilne do zarejestrowania. W celu dodania urządzeń mobilnych można użyć następujących funkcji:

Dodaj — Pojedynczy wpis — należy ręcznie wprowadzić nazwę urządzenia i adres e-mail powiązany z urządzeniem mobilnym. (Zostanie na niego dostarczona wiadomość rejestracyjna w przypadku wybrania wiadomości e-mail). Jeśli przypiszesz użytkownika do urządzenia mobilnego, klikając Sparuj z istniejącym użytkownikiem i wybierając użytkownika, adres e-mail zostanie zastąpiony adresem określonym na ekranie Więcej > Użytkownicy komputerów. Jeśli chcesz dodać kolejne urządzenie mobilne, ponownie kliknij opcję Dodaj i uzupełnij wymagane informacje.

Więcej:

oDodaj użytkownika — możesz dodawać urządzenia, klikając pola wyboru odpowiednich użytkowników z listy Więcej > Użytkownicy komputerów.

oImportuj CSV — użyj tej opcji, aby łatwo dodać wiele urządzeń mobilnych. Prześlij plik .csv z listą urządzeń do dodania. Więcej informacji można znaleźć w części Importowanie pliku CSV.

oWklej ze schowka — Pozwala zaimportować niestandardową listę adresów oddzielonych niestandardowymi ogranicznikami (funkcja ta działa podobnie do importu pliku CSV).


note

W przypadku korzystania z metody importowania pliku CSV zalecamy podanie nazwy urządzenia w każdym ze wpisów. Zostanie ona wyświetlona jako nazwa komputera w sekcji Komputery. Jeśli pole Nazwa urządzenia pozostanie puste, zamiast niej używany będzie adres e-mail, który będzie wyświetlany jako nazwa komputera w obszarze Komputery i Grupy. Unikaj używania tego samego adresu e-mail do rejestrowania wielu urządzeń. Taki adres e-mail będzie wyświetlany wielokrotnie, co uniemożliwi rozróżnianie urządzeń.

Kliknij Dostosuj wiadomość e-mail, aby wyświetlić podgląd wiadomości e-mail oraz dostosować temat i treść.

c)Kliknij Dostosuj rejestrację, aby otworzyć bardziej szczegółowy kreator rejestracji (patrz poniżej).

Podstawowe

Wybierz typ rejestracji:

Android lub iOS/iPadOS — to standardowa procedura rejestracji dla urządzeń z systemem Android lub iOS/iPadOS.

Właściciel urządzenia z systemem Android – przejmij pełną kontrolę nad zarządzanym urządzeniem z systemem Android.

Urządzenia z systemem Android z ograniczonymi opcjami wprowadzania — alternatywna procedura rejestracji urządzeń z systemem Android bez kamery (ograniczenie rejestracji za pomocą kodu QR) lub bez usługi poczty e-mail (ograniczenie rejestracji za pomocą poczty e-mail).


note

Zobacz także kroki synchronizacji dla:

Urządzenia z systemem Android i iOS zarządzane przez Microsoft Entra ID

Urządzenia z systemem Android zarządzane przez Microsoft Intune

Urządzenia z systemem iOS zarządzane przez ABM

Urządzeń z systemem Android zarządzanych przez VMware Workspace ONE

Dystrybucja

W sekcji Dystrybucja można wybrać odpowiednią metodę dostarczania łącza rejestracji do urządzeń z systemem na podstawie ich dostępności i liczby urządzeń.

Wyślij wiadomość e-mail – Masowa rejestracja urządzeń mobilnych przez e-mail. Ta opcja sprawdza się najlepiej w przypadku rejestracji wielu urządzeń mobilnych lub w przypadku istniejących urządzeń mobilnych, do których użytkownik nie ma fizycznego dostępu. Skorzystanie z tej opcji wymaga interakcji użytkownika/właściciela urządzenia mobilnego.

Zeskanuj kod QR — rejestracja pojedynczego urządzenia mobilnego. Można zarejestrować jedno urządzenie mobilne naraz i konieczne jest powtórzenie tej samej procedury w odniesieniu do każdego urządzenia. Zalecamy tę opcję tylko wtedy, gdy masz mniej urządzeń mobilnych do zarejestrowania. Ta opcja jest przydatna, gdy administrator nie chce, aby użytkownicy lub właściciele urządzeń mobilnych wykonywali jakieś działania, i chce samodzielnie przeprowadzić rejestrację. Z tej opcji można również skorzystać w celu zarejestrowania nowych urządzeń mobilnych, które zostaną przekazane użytkownikom po skonfigurowaniu.

Wprowadź kod zabezpieczający — rejestracja pojedynczego urządzenia przenośnego stosowana konkretnie w przypadku urządzenia przenośnego z systemem Android bez kamery ani klienta poczty e-mail.

Grupa nadrzędna — wybierz początkową grupę nadrzędną, do której zostanie przypisane urządzenie mobilne po rejestracji.

Dostosuj więcej ustawień

Licencja – Wybierz odpowiednią licencję do aktywacji produktu zabezpieczającego dla urządzenia mobilnego.

Tagi — wybierz lub dodaj odpowiednie tagi, aby zidentyfikować urządzenie mobilne.

Konfiguracja produktu

Zaznacz pole wyboru Akceptuję Umowę licencyjną użytkownika końcowego i akceptuję Politykę prywatności. Więcej informacji umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), Warunkach korzystania i Polityce prywatności dotyczących produktów firmy ESET.

Możesz skonfigurować dodatkowe ustawienia dla właściciela urządzenia z systemem Android:

Zaznacz pole wyboru Zachowaj aplikacje systemowe zainstalowane na urządzeniach mobilnych, aby zachować aplikacje preinstalowane przez operatora komórkowego.

Zaznacz pole wyboru Konfiguruj sieć Wi-Fi, aby skonfigurować połączenie Wi-Fi urządzenia. Wpisz identyfikator SSID (nazwę) i wybierz Typ zabezpieczeńBrak, WPA lub WEP. Jeśli wybrano WPA lub WEP, wpisz Hasło.


important

Nie udostępniaj ani nie przechowuj kodu QR — zawiera on hasło sieci Wi-Fi.

Lista

Wskaż urządzenia mobilne do zarejestrowania. W celu dodania urządzeń mobilnych można użyć następujących funkcji:

Dodaj — Pojedynczy wpis — należy ręcznie wprowadzić nazwę urządzenia i adres e-mail powiązany z urządzeniem mobilnym. (Zostanie na niego dostarczona wiadomość rejestracyjna w przypadku wybrania wiadomości e-mail). Jeśli przypiszesz użytkownika do urządzenia mobilnego, klikając Sparuj z istniejącym użytkownikiem i wybierając użytkownika, adres e-mail zostanie zastąpiony adresem określonym na ekranie Więcej > Użytkownicy komputerów. Jeśli chcesz dodać kolejne urządzenie mobilne, ponownie kliknij opcję Dodaj i uzupełnij wymagane informacje.

Więcej:

oDodaj użytkownika — możesz dodawać urządzenia, klikając pola wyboru odpowiednich użytkowników z listy Więcej > Użytkownicy komputerów.

oImportuj CSV — użyj tej opcji, aby łatwo dodać wiele urządzeń mobilnych. Prześlij plik .csv z listą urządzeń do dodania. Więcej informacji można znaleźć w części Importowanie pliku CSV.

oWklej ze schowka — Pozwala zaimportować niestandardową listę adresów oddzielonych niestandardowymi ogranicznikami (funkcja ta działa podobnie do importu pliku CSV).


note

W przypadku korzystania z metody importowania pliku CSV zalecamy podanie nazwy urządzenia w każdym ze wpisów. Zostanie ona wyświetlona jako nazwa komputera w sekcji Komputery. Jeśli pole Nazwa urządzenia pozostanie puste, zamiast niej używany będzie adres e-mail, który będzie wyświetlany jako nazwa komputera w obszarze Komputery i Grupy. Unikaj używania tego samego adresu e-mail do rejestrowania wielu urządzeń. Taki adres e-mail będzie wyświetlany wielokrotnie, co uniemożliwi rozróżnianie urządzeń.

Kliknij Dostosuj wiadomość e-mail, aby wyświetlić podgląd wiadomości e-mail oraz dostosować temat i treść.

Rejestracja

W tej sekcji można przejrzeć wszystkie parametry procesu rejestracji.


important

Link rejestracyjny w wiadomości e-mail lub kodzie QR jest ważny przez 14 dni.

Wyślij wiadomość e-mail — Wyświetl listę urządzeń z ich adresami e-mail. Kliknij pozycję Podgląd wiadomości e-mail, aby wyświetlić szablon wiadomości e-mail, która zostanie dostarczona na każdy z adresów e-mail na liście. Kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać wiadomość e-mail na określone adresy e-mail. Kliknij Wyświetl więcej w oknie potwierdzenia, aby wyświetlić listę adresów e-mail, na które wysłano wiadomość e-mail dotyczącą rejestracji. Kliknij Eksportuj, aby wyeksportować listę urządzeń i e-maili jako plik CSV.

Zeskanuj kod QR — wyświetl listę urządzeń do rejestracji. Po prawej stronie ekranu na liście znajduje się konkretny kod QR dla wybranego urządzenia.

Wprowadź kod zabezpieczający — wprowadź kod zabezpieczający wygenerowany na urządzeniu przenośnym, które chcesz zarejestrować.


important

Zarejestrowane urządzenia przenośne muszą łączyć się z ESET PROTECT raz na 120 dni, aby zapobiec problemom z połączeniem. Możesz zobaczyć te informacje w linku z e-maila rejestracyjnego lub kodu QR.

Nie rejestruj zapasowego urządzenia z wyprzedzeniem. Zalecamy zarejestrowanie tylko zapasowego urządzenia, które będzie używane w ciągu 120 dni.

Aby ukończyć rejestrację urządzenia przenośnego, wykonaj następujące czynności:

Rejestracja urządzenia z systemem Android

Rejestracja urządzeń z systemem Android — właściciel urządzenia

Rejestracja urządzenia z systemem iOS