Rejestracja CMDM

Aby zarządzać urządzeniem mobilnym, zarejestruj je w konsoli internetowej w chmurze, klikając Komputery > Dodaj urządzenie > Android lub iOS/iPadOS.

cloud_cmdm_enroll_basic

Umowa licencyjna użytkownika końcowego — zaznacz pole wyboru, jeśli akceptujesz Umowę licencyjną użytkownika końcowego i Politykę prywatności.

a)Kliknij Zarejestruj za pomocą kodu QR, aby wygenerować kod QR do rejestracji:

1.W nowym oknie wybierz nazwę urządzenia dla nowego urządzenia mobilnego, które chcesz zarejestrować, i kliknij Generuj kod QR.

2.Zeskanuj wyświetlony kod QR za pomocą urządzenia mobilnego, które chcesz zarejestrować.

3.Po pomyślnym zarejestrowaniu wybranego urządzenia mobilnego kliknij przycisk Kolejna rejestracja, aby wygenerować kolejny kod QR dla innego urządzenia mobilnego, a gdy zakończysz rejestrację urządzeń, kliknij przycisk Zamknij.

b)Kliknij icon_email, aby otworzyć okno Zarejestruj urządzenie mobilne przy użyciu poczty e-mail:

Wskaż urządzenia mobilne do zarejestrowania. W celu dodania urządzeń mobilnych można użyć następujących funkcji:

Dodaj — Pojedynczy wpis — należy ręcznie wprowadzić nazwę urządzenia i adres e-mail powiązany z urządzeniem mobilnym. (Zostanie na niego dostarczona wiadomość rejestracyjna w przypadku wybrania wiadomości e-mail). Jeśli przypiszesz użytkownika do urządzenia mobilnego, klikając Sparuj z istniejącym użytkownikiem i wybierając użytkownika, adres e-mail zostanie zastąpiony adresem określonym na ekranie Więcej > Użytkownicy komputerów. Jeśli chcesz dodać kolejne urządzenie mobilne, ponownie kliknij opcję Dodaj i uzupełnij wymagane informacje.

Więcej:

oDodaj użytkownika — możesz dodawać urządzenia, klikając pola wyboru odpowiednich użytkowników z listy Więcej > Użytkownicy komputerów.

oImportuj CSV — użyj tej opcji, aby łatwo dodać wiele urządzeń mobilnych. Prześlij plik .csv z listą urządzeń do dodania. Więcej informacji można znaleźć w części Importowanie pliku CSV.

oWklej ze schowka — Pozwala zaimportować niestandardową listę adresów oddzielonych niestandardowymi ogranicznikami (funkcja ta działa podobnie do importu pliku CSV).


note

W przypadku korzystania z metody importowania pliku CSV zalecamy podanie nazwy urządzenia w każdym ze wpisów. Zostanie ona wyświetlona jako nazwa komputera w sekcji Komputery. Jeśli pole Nazwa urządzenia pozostanie puste, zamiast niej używany będzie adres e-mail, który będzie wyświetlany jako nazwa komputera w obszarze Komputery i Grupy. Unikaj używania tego samego adresu e-mail do rejestrowania wielu urządzeń. Taki adres e-mail będzie wyświetlany wielokrotnie, co uniemożliwi rozróżnianie urządzeń.

c)Kliknij Dostosuj rejestrację, aby otworzyć bardziej szczegółowy kreator rejestracji.

Wybierz typ rejestracji:

Android lub iOS/iPadOS — to standardowa procedura rejestracji dla urządzeń z systemem Android lub iOS/iPadOS.

Właściciel urządzenia z systemem Android – przejmij pełną kontrolę nad zarządzanym urządzeniem z systemem Android.

Urządzenia z systemem Android z ograniczonymi opcjami wprowadzania — alternatywna procedura rejestracji urządzeń z systemem Android bez kamery (ograniczenie rejestracji za pomocą kodu QR) lub bez usługi poczty e-mail (ograniczenie rejestracji za pomocą poczty e-mail).

Dystrybucja

W sekcji Dystrybucja można wybrać odpowiednią metodę dostarczania łącza rejestracji do urządzeń z systemem na podstawie ich dostępności i liczby urządzeń.

Rejestracja przez e-mail — masowa rejestracja urządzeń mobilnych przez e-mail. Ta opcja sprawdza się najlepiej w przypadku rejestracji wielu urządzeń mobilnych lub w przypadku istniejących urządzeń mobilnych, do których użytkownik nie ma fizycznego dostępu. Skorzystanie z tej opcji wymaga interakcji użytkownika/właściciela urządzenia mobilnego.


important

Łącze rejestracyjne w wiadomości e-mail dotyczącej rejestracji jest ważne przez siedem dni.

Rejestracja przy użyciu kodu QR – rejestracja pojedynczego urządzenia mobilnego. Można zarejestrować jedno urządzenie mobilne naraz i konieczne jest powtórzenie tej samej procedury w odniesieniu do każdego urządzenia. Zalecamy korzystanie z tej opcji tylko w przypadku mniejszej liczby urządzeń mobilnych do zarejestrowania. Ta opcja jest przydatna, gdy administrator nie chce, aby użytkownicy lub właściciele urządzeń mobilnych wykonywali jakieś działania, i chce samodzielnie przeprowadzić rejestrację. Z tej opcji można również skorzystać w celu zarejestrowania nowych urządzeń mobilnych, które zostaną przekazane użytkownikom po skonfigurowaniu.

Wprowadź kod zabezpieczający — rejestracja pojedynczego urządzenia przenośnego stosowana konkretnie w przypadku urządzenia przenośnego z systemem Android bez kamery ani klienta poczty e-mail.

 

Grupa nadrzędna – Wybierz początkową grupę nadrzędną, do której urządzenie mobilne będzie przypisane po rejestracji.

Dostosuj więcej ustawień

Licencja – Wybierz odpowiednią licencję do aktywacji produktu zabezpieczającego dla urządzenia mobilnego.

Tagi — wybierz lub dodaj odpowiednie tagi, aby zidentyfikować urządzenie mobilne.

Konfiguracja produktu

Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji i potwierdzam politykę prywatności. Więcej informacji umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), Warunkach korzystania i Polityce prywatności dotyczących produktów firmy ESET.

Lista

Wskaż urządzenia mobilne do zarejestrowania. W celu dodania urządzeń mobilnych można użyć następujących funkcji:

Dodaj — Pojedynczy wpis — należy ręcznie wprowadzić nazwę urządzenia i adres e-mail powiązany z urządzeniem mobilnym. (Zostanie na niego dostarczona wiadomość rejestracyjna w przypadku wybrania wiadomości e-mail). Jeśli przypiszesz użytkownika do urządzenia mobilnego, klikając Sparuj z istniejącym użytkownikiem i wybierając użytkownika, adres e-mail zostanie zastąpiony adresem określonym na ekranie Więcej > Użytkownicy komputerów. Jeśli chcesz dodać kolejne urządzenie mobilne, ponownie kliknij opcję Dodaj i uzupełnij wymagane informacje.

Więcej:

oDodaj użytkownika — możesz dodawać urządzenia, klikając pola wyboru odpowiednich użytkowników z listy Więcej > Użytkownicy komputerów.

oImportuj CSV — użyj tej opcji, aby łatwo dodać wiele urządzeń mobilnych. Prześlij plik .csv z listą urządzeń do dodania. Więcej informacji można znaleźć w części Importowanie pliku CSV.

oWklej ze schowka — Pozwala zaimportować niestandardową listę adresów oddzielonych niestandardowymi ogranicznikami (funkcja ta działa podobnie do importu pliku CSV).


note

W przypadku korzystania z metody importowania pliku CSV zalecamy podanie nazwy urządzenia w każdym ze wpisów. Zostanie ona wyświetlona jako nazwa komputera w sekcji Komputery. Jeśli pole Nazwa urządzenia pozostanie puste, zamiast niej używany będzie adres e-mail, który będzie wyświetlany jako nazwa komputera w obszarze Komputery i Grupy. Unikaj używania tego samego adresu e-mail do rejestrowania wielu urządzeń. Taki adres e-mail będzie wyświetlany wielokrotnie, co uniemożliwi rozróżnianie urządzeń.

Rejestracja

W tej sekcji można przejrzeć wszystkie parametry procesu rejestracji.

Rejestracja za pośrednictwem poczty e-mail – Wyświetl listę urządzeń z ich adresami e-mail. Kliknij pozycję Podgląd wiadomości e-mail, aby wyświetlić szablon wiadomości e-mail, która zostanie dostarczona na każdy z adresów e-mail na liście. Kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać wiadomość e-mail na określone adresy e-mail.

Rejestracja za pomocą kodu QR — Wyświetl listę urządzeń do rejestracji. Po prawej stronie ekranu na liście znajduje się konkretny kod QR dla wybranego urządzenia.

Wprowadź kod zabezpieczający — wprowadź kod zabezpieczający wygenerowany na urządzeniu przenośnym, które chcesz zarejestrować.

 


important

Aby zapobiec ewentualnym problemom z połączeniem, zarejestrowane urządzenie mobilne należy połączyć z produktem ESET PROTECT Cloud co najmniej raz na 15 dni. Te informacje można zobaczyć w wiadomości e-mail dotyczącej rejestracji.