Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Rejestracja Microsoft Entra ID (Android lub iOS)

Możesz zweryfikować użytkownika Microsoft Entra ID (poprzednio Azure Active Directory) w celu rejestracji urządzenia mobilnego z systemem Android lub iOS w ESET PROTECT.


note

Dla tego typu rejestracji urządzenia mobilnego potrzebne jest konto Microsoft Entra ID.

Możesz zarejestrować wszystkie urządzenia mobilne za pomocą jednego łącza.

1.W konsoli internetowej ESET PROTECT kliknij kolejno pozycje: Więcej > Ustawienia > Rejestracja Microsoft Entra ID.

2.Kliknij Pobierz token, aby uzyskać token autoryzacji.

3.Zaloguj się na swoje konto Microsoft Entra ID i zaakceptuj żądane uprawnienia.

4.W obszarze Uprawnieni użytkownicy wybierz użytkowników Microsoft Entra ID, którzy mogą rejestrować urządzenia przenośne:

Wszyscy użytkownicy — wszyscy użytkownicy Microsoft Entra ID mogą dokonać rejestracji.

Tylko użytkownicy z określonej grupy — wybierz grupę Microsoft Entra ID, z której użytkownicy mogą dokonać rejestracji.

5.Wybierz Grupę nadrzędną, do której będą należeć zarejestrowane urządzenia mobilne po rejestracji.

6.Wybierz Licencję, aby aktywować zarejestrowane urządzenia mobilne.

7.Zaznacz pole wyboru Akceptuję Umowę licencyjną użytkownika końcowego i akceptuję Politykę prywatności. Więcej informacji umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), Warunkach korzystania i Polityce prywatności dotyczących produktów firmy ESET.

8.Kliknij Zastosuj ustawienia, aby zapisać i zastosować wszystkie wybrane parametry rejestracji. Twoje urządzenia mobilne Microsoft Entra ID pojawią się w konsoli internetowej ESET PROTECT w sekcji Komputery z tymi samymi nazwami urządzeń. Możesz zmienić nazwę urządzenia w szczegółach urządzenia.

cloud_entra_id_enrollment

9.Kliknij link rejestracji, aby wyświetlić link rejestracyjny:

Możesz skopiować link, zeskanować go za pomocą kodu QR lub wysłać e-mailem. Istnieje jeden link rejestracyjny i nie jest on specyficzny dla użytkownika.

Link rejestracyjny jest ważny przez rok. Kliknij Odnów link, aby odnowić link rejestracji.

cloud_entra_id_link

10. Otwórz link rejestracyjny na urządzeniu mobilnym, zaloguj się na swoje konto Microsoft Entra ID i zaakceptuj żądane uprawnienie. Następnie postępuj zgodnie z krokami rejestracji dotyczącymi systemu Android lub iOS.


note

Aby zarejestrować urządzenia z systemem Android z ograniczonymi opcjami wprowadzania:

1.Otwórz link rejestracji w przeglądarce internetowej na komputerze.

2.Wprowadź kod zabezpieczający wygenerowany w ESET Endpoint Security dla aplikacji Android na urządzeniu przenośnym, które chcesz zarejestrować.

3.Zakończ rejestrację.

11. Możesz teraz zarządzać urządzeniami mobilnymi Microsoft Entra ID w ESET PROTECT.

Wszystkie urządzenia mobilne Microsoft Entra ID znajdują się w dedykowanych grupach dynamicznych — rejestracja Microsoft Entra ID (urządzenia z systemem Android) i urządzenia Microsoft Entra ID (z systemem iOS).