Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Rejestracja urządzenia z systemem iOS

Wykonaj poniższe czynności, aby zarejestrować urządzenie z systemem iOS w ESET PROTECT:


important

Zarejestrowane urządzenia przenośne muszą łączyć się z ESET PROTECT raz na 120 dni, aby zapobiec problemom z połączeniem. Możesz zobaczyć te informacje w linku z e-maila rejestracyjnego lub kodu QR.

Nie rejestruj zapasowego urządzenia z wyprzedzeniem. Zalecamy zarejestrowanie tylko zapasowego urządzenia, które będzie używane w ciągu 120 dni.

1.Otwórz link rejestracyjny z wiadomości e-mail lub kodu QR i dotknij opcji Pobierz profil MDM.

ios_enrollment_1

2.Dotknij opcji Zezwól.

ios_enrollment_2

3.Dotknij opcji Zamknij.

ios_enrollment_3

4.Otwórz aplikację Konfiguracja i dotknij opcji Pobrany profil.

ios_enrollment_4

5.Dotknij opcji Zainstaluj, aby zainstalować profil MDM ESET Cloud.

ios_enrollment_5

6.Dotknij opcji Zainstaluj.

ios_enrollment_6

7.Dotknij opcji Zaufaj, aby zainstalować nowy profil.

ios_enrollment_7

8.Dotknij opcji Gotowe.

ios_enrollment_8

Teraz ESET PROTECT zarządza urządzeniem mobilnym. W tym profilu rejestracji można konfigurować urządzenia i ustalać polityki bezpieczeństwa dla użytkowników oraz grup. Szczegóły profilu znajdują się w aplikacji Ustawienia > Ogólne > VPN i zarządzanie urządzeniem.

Usuwanie profilu rejestracji

Aby usunąć profil rejestracji, otwórz aplikację Ustawienia > Ogólne > VPN i zarządzanie urządzeniem i dotknij opcji Usuń zarządzanie.


important

Usunięcie profilu rejestracji spowoduje usunięcie wszystkich ustawień firmowych (poczty, kalendarza, kontaktów itd.) i urządzenie mobilne z systemem iOS nie będzie zarządzane. Urządzenie przestanie łączyć się z ESET PROTECT, stan urządzenia zmieni się na znak ostrzegawczy validation-status-icon-warning, a następnie czerwony alert validation-status-icon-error po 14 dniach.

ios_enrollment_9