Rejestracja CMDM dla systemu Android w usłudze Microsoft Intune

Jeśli korzystasz z usługi Microsoft Intune, możesz zsynchronizować swoje konto Microsoft Intune z kontem ESET PROTECT Cloud, aby zarządzać urządzeniami Microsoft Intune z systemem Android za pomocą programu ESET PROTECT Cloud.


note

Wymagania wstępne

Przygotuj rejestrację usługi Microsoft Intune dla systemu Android.

Połącz usługę Microsoft Intune z kontem zarządzanego sklepu Google Play.

Konfiguracja produktu Microsoft Intune

1.W konsoli internetowej ESET PROTECT Cloud wybierz kolejno: Więcej > Ustawienia > Synchronizacja usługi Microsoft Intune.

2.Aby osiągnąć synchronizację, kliknij Pobierz token.

3.Zaloguj się do konta Microsoft Intune.

4.Po pomyślnym zalogowaniu wymagane jest żądanie zezwolenia dla użytkownika ESET PROTECT Cloud. Przejrzyj podane informacje i kliknij przycisk Akceptuj, aby kontynuować.

5.Spowoduje to dodanie prawidłowego tokena uwierzytelniania do wystąpienia ESET PROTECT Cloud.


important

Jeśli wystąpi jakikolwiek problem związany procesem importowania tokena autoryzacji, zapoznaj się z polem informacji, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozwiązywania problemów.

cloud_cmdm_intune_infobox

6.W obszarze Ustawienia rejestracji wybierz jedną z metod rejestracji:

oZarejestruj wszystkie urządzenia z systemem Android — wszystkie urządzenia Microsoft Intune z systemem Android zostaną automatycznie zarejestrowane w programie ESET PROTECT Cloud.

oZarejestruj urządzenia z systemem Android dla wszystkich użytkowników — w programie ESET PROTECT Cloud zarejestruj tylko urządzenia z Androidem z przypisanym użytkownikiem w usłudze Microsoft Intune.

oZarejestruj urządzenia z systemem Android z grup usługi Microsoft Intune — w programie ESET PROTECT Cloud zarejestruj tylko urządzenia z systemem Android, które należą do wybranych grup Microsoft Intune.

7.Wybierz licencję używaną do aktywacji zarejestrowanych urządzeń z systemem Android.

8.Wybierz Grupę nadrzędną, do której będą należeć zarejestrowane urządzenia z systemem Android po rejestracji.

9.Zastosuj ustawienia rejestracji, aby zapisać i zastosować wszystkie wybrane parametry rejestracji.

Urządzeniami z systemem Android w usłudze Microsoft Intune Android można teraz zarządzać zarówno z poziomu programu ESET PROTECT Cloud, jak i usługi Microsoft Intune.