Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Android — Synchronizacja z usługą Microsoft Intune

Jeśli korzystasz z usługi Microsoft Intune, możesz zsynchronizować swoje konto Microsoft Intune z kontem ESET PROTECT Cloud, aby zarządzać urządzeniami Microsoft Intune z systemem Android za pomocą programu ESET PROTECT Cloud.


note

Wymagania wstępne

Przygotuj rejestrację usługi Microsoft Intune dla systemu Android.

Połącz usługę Microsoft Intune z kontem zarządzanego sklepu Google Play.

Zarejestruj urządzenia jako Android Enterprise.

Przeprowadź migrację urządzeń zarejestrowanych jako administrator urządzeń z systemem Android przed rejestracją.

1.W konsoli internetowej ESET PROTECT Cloud wybierz kolejno: Więcej > Ustawienia > Synchronizacja usługi Microsoft Intune.

2.Kliknij Pobierz token.

3.Zaloguj się do konta Microsoft Intune.

4.Po pomyślnym zalogowaniu wymagane jest żądanie zezwolenia dla użytkownika ESET PROTECT Cloud. Przejrzyj podane informacje i kliknij przycisk Akceptuj, aby kontynuować i dodać prawidłowy token uwierzytelniania do instancji ESET PROTECT Cloud.


important

Jeśli wystąpi jakikolwiek problem związany procesem importowania tokena autoryzacji, zapoznaj się z polem informacji, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozwiązywania problemów.

cloud_cmdm_intune_infobox

5.W obszarze Ustawienia rejestracji wybierz jedną z metod rejestracji:

oZarejestruj wszystkie urządzenia z systemem Android — wszystkie urządzenia Microsoft Intune z systemem Android zostaną automatycznie zarejestrowane w programie ESET PROTECT Cloud.

oZarejestruj urządzenia z systemem Android dla wszystkich użytkowników — w programie ESET PROTECT Cloud zarejestruj tylko urządzenia z Androidem z przypisanym użytkownikiem w usłudze Microsoft Intune.

oZarejestruj urządzenia z systemem Android z grup usługi Microsoft Intune — w programie ESET PROTECT Cloud zarejestruj tylko urządzenia z systemem Android, które należą do wybranych grup Microsoft Intune.

6.Wybierz licencję używaną do aktywacji zarejestrowanych urządzeń z systemem Android.

7.Wybierz Grupę nadrzędną, do której będą należeć zarejestrowane urządzenia z systemem Android po rejestracji.

8.Zastosuj ustawienia rejestracji, aby zapisać i zastosować wszystkie wybrane parametry rejestracji.

Urządzeniami z systemem Android w usłudze Microsoft Intune można teraz zarządzać zarówno z poziomu programu ESET PROTECT Cloud, jak i usługi Microsoft Intune.


note

Podczas rejestrowania urządzenia z systemem Android 9 lub nowszym za pośrednictwem Microsoft Intune lub VMware Workspace ONE ESET Endpoint Security dla systemu Android w wersji 3.5 lub nowszej ignoruje następujące ustawienia polityk:

Zabezpieczenia urządzenia

Kontrola aplikacji

Anti-Theft