Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Synchronizacja z usługą Microsoft Intune (Android)

Jeśli korzystasz z usługi Microsoft Intune, możesz zsynchronizować swoje konto Microsoft Intune z kontem ESET PROTECT, aby zarządzać urządzeniami Microsoft Intune z systemem Android za pomocą programu ESET PROTECT.


note

Wymagania wstępne

Przygotuj rejestrację usługi Microsoft Intune dla systemu Android.

Połącz usługę Microsoft Intune z kontem zarządzanego sklepu Google Play.

Zarejestruj urządzenia jako Android Enterprise.

Przeprowadź migrację urządzeń zarejestrowanych jako administrator urządzeń z systemem Android przed rejestracją.

1.W konsoli internetowej ESET PROTECT wybierz kolejno: Więcej > Ustawienia > Synchronizacja usługi Microsoft Intune.

2.Kliknij Pobierz token.

3.Zaloguj się do konta Microsoft Intune.

4.Po pomyślnym zalogowaniu wymagane jest żądanie zezwolenia dla użytkownika ESET PROTECT. Przejrzyj podane informacje i kliknij przycisk Akceptuj, aby kontynuować i dodać prawidłowy token uwierzytelniania do instancji ESET PROTECT.


important

Jeśli wystąpi jakikolwiek problem związany procesem importowania tokena autoryzacji, zapoznaj się z polem informacji, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozwiązywania problemów.

cloud_cmdm_intune_infobox

5.W obszarze Ustawienia rejestracji wybierz jedną z metod rejestracji:

oZarejestruj wszystkie urządzenia z systemem Android — wszystkie urządzenia Microsoft Intune z systemem Android zostaną automatycznie zarejestrowane w programie ESET PROTECT.

oZarejestruj urządzenia z systemem Android dla wszystkich użytkowników — w programie ESET PROTECT zarejestruj tylko urządzenia z Androidem z przypisanym użytkownikiem w usłudze Microsoft Intune.

oZarejestruj urządzenia z systemem Android z grup usługi Microsoft Intune — w programie ESET PROTECT zarejestruj tylko urządzenia z systemem Android, które należą do wybranych grup Microsoft Intune.

6.Wybierz licencję używaną do aktywacji zarejestrowanych urządzeń z systemem Android.

7.Wybierz Grupę nadrzędną, do której będą należeć zarejestrowane urządzenia z systemem Android po rejestracji.

8.Powiadomienia (domyślnie włączone) — automatyczne wysyłanie powiadomień do każdego urządzenia, gdy ochrona nie została aktywowana. Powiadomienia informują użytkowników, że ochrona jest zainstalowana na ich urządzeniach oraz że powinni ją aktywować, otwierając aplikację ESET Endpoint Security z poziomu profilu służbowego. Urządzenie może otrzymać maksymalnie trzy powiadomienia: pięć dni, siedem dni i dziewięć dni po rejestracji. Kliknij przycisk Dostosuj, aby dostosować komunikat powiadomienia.

9.Zastosuj ustawienia rejestracji, aby zapisać i zastosować wszystkie wybrane parametry rejestracji.

Urządzeniami z systemem Android w usłudze Microsoft Intune można teraz zarządzać zarówno z poziomu programu ESET PROTECT, jak i usługi Microsoft Intune.


note

Podczas rejestrowania urządzenia z systemem Android 9 lub nowszym za pośrednictwem Microsoft Intune lub VMware Workspace ONE ESET Endpoint Security dla systemu Android w wersji 3.5 lub nowszej ignoruje następujące ustawienia polityk:

Zabezpieczenia urządzenia

Kontrola aplikacji

Anti-Theft