Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Android — synchronizacja VMware Workspace ONE

Jeśli zarządzasz urządzeniami z Androidem za pomocą VMware Workspace ONE (patrz Rejestrowanie systemu Android za pomocą VMware Workspace ONE), możesz zsynchronizować swoje konto VMware Workspace ONE z ESET PROTECT Cloud, aby chronić urządzenia VMware Workspace ONE z Androidem. Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować synchronizację:

I.Włącz dostęp do interfejsu REST API w VMware Workspace ONE

II.Utwórz klienta OAuth w VMware Workspace ONE

III.Synchronizacja ESET PROTECT Cloud z centrum VMware Workspace ONE

I. Włącz dostęp do interfejsu REST API w VMware Workspace ONE

1.Zaloguj się do VMware Workspace ONE:

2.Kliknij Pierwsze kroki > Ustawienia.

3.Kliknij pozycję Zaawansowane > API > REST API.

4.Skopiuj adres URL interfejsu REST API.

5.Wybierz pozycję Włączone obok pozycji Włącz dostęp do API.

6.Kliknij Dodaj, wpisz nazwę Usługi i skopiuj klucz interfejsu API.

7.Kliknij przycisk Dalej.


note

Więcej informacji o interfejsie REST API dla VMware Workspace ONE.

workspace_one_rest_api

II. Utwórz klienta protokołu OAuth w VMware Workspace ONE

1.Kliknij Grupy i ustawienia > Konfiguracje.

2.Wpisz OAuth w polu wyszukiwania Wprowadź nazwę lub kategorię.

3.Kliknij pozycję Zarządzanie klientem OAuth.

4.Kliknij przycisk Dodaj.

5.W oknie Zarejestruj nowego klienta:

a.Wpisz Nazwę, Opis i Grupę organizacyjną.

b.Z menu rozwijanego Rola wybierz Administratora konsoli.

c.Upewnij się, że przełącznik Stan jest włączony.

d.Kliknij przycisk Dalej.

6.Skopiuj Identyfikator klienta i Klucz tajny klienta.


important

Przed zamknięciem okna upewnij się, że Identyfikator klienta i Klucz tajny klienta zostały skopiowane i zapisane. Nie można pobrać identyfikatora klienta i Klucza tajnego klienta po kliknięciu przycisku Zamknij.

7.Kliknij opcję Zamknij.


note

Więcej informacji na temat zarządzania klientami OAuth jest dostępnych w dokumentacji VMware Workspace ONE.

workspace_one_new_client

III. Synchronizacja ESET PROTECT Cloud z centrum VMware Workspace ONE

1.W konsoli internetowej centrum ESET PROTECT Cloud kliknij kolejno pozycje Więcej > Ustawienia.

2.Rozwiń węzeł synchronizacja VMware Workspace ONE.

3.Kliknij opcję Konfiguruj obok pozycji Autoryzacja.

4.Wpisz lub wklej wymagane ustawienia autoryzacji:

a.Adres URL interfejsu REST API — wpisz lub wklej link skopiowany w kroku 4 w sekcji I powyżej.

b.KLUCZ INTERFEJSU REST API — wpisz lub wklej klucz interfejsu API skopiowany w kroku 6 w sekcji I powyżej.

c.Identyfikator klienta OAuth — wpisz lub wklej identyfikator klienta skopiowany w kroku 6 w sekcji II powyżej.

d.Klucz tajny klienta OAuth — wpisz lub wklej klucz tajny klienta skopiowany w kroku 6 w sekcji II powyżej.

5.Kliknij Konfiguruj. Gdy ustawienia autoryzacji są poprawne, zobaczysz komunikat Aktualizacja z zielonym znacznikiem wyboru obok pozycji Autoryzacja.

6.W obszarze Przydziały wybierz urządzenia z systemem Android do synchronizacji:

a.Zarejestruj wszystkie urządzenia z systemem Android — zsynchronizuj wszystkie urządzenia z systemem Android z poziomu VMware Workspace ONE.


note

Opcja Zarejestruj wszystkie urządzenia z systemem Android tworzy grupę inteligentną VMware Workspace ONE wszystkie urządzenia z systemem Android chronione przez ESET ze wszystkimi urządzeniami z systemem Android. Przypisanie ochrony ESET spowoduje zainstalowanie ESET Endpoint Security dla systemu Android na urządzeniach mobilnych w grupie. Jeśli później zostanie wybrana opcja Zarejestruj tylko urządzenia z systemem Android z określonej grupy, grupa inteligentna wszystkie urządzenia z systemem Android chronione przez ESET zostanie usunięta.

b.Zarejestruj tylko urządzenia z systemem Android z określonej grupy inteligentnej — zsynchronizuj urządzenia z Androidem z grup inteligentnych VMware Workspace ONE wybranych z menu rozwijanego.

7.Licencja — wybrana jest odpowiednia licencja. Możesz wybrać inną licencję. Licencja aktywuje ESET Endpoint Security dla systemu Android podczas instalacji.

8.Grupa nadrzędna — wybierz grupę nadrzędną ESET PROTECT Cloud, w której będą synchronizowane urządzenia z Androidem.

9.Kliknij Zastosuj ustawienia.

cloud_workspace_one_synchronization

Urządzenia z systemem Android z VMware Workspace ONE pojawią się w sekcji Komputery pod wybraną grupą nadrzędną i za pomocą polityki możesz zarządzać zainstalowanym programem ESET Endpoint Security dla systemu Android.


note

Podczas rejestrowania urządzenia z systemem Android 9 lub nowszym za pośrednictwem Microsoft Intune lub VMware Workspace ONE ESET Endpoint Security dla systemu Android w wersji 3.5 lub nowszej ignoruje następujące ustawienia polityk:

Zabezpieczenia urządzenia

Kontrola aplikacji

Anti-Theft