Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Rejestracja urządzenia z systemem Android

Wykonaj poniższe czynności, aby zarejestrować urządzenie z systemem Android w ESET PROTECT:


important

Zarejestrowane urządzenia przenośne muszą łączyć się z ESET PROTECT raz na 120 dni, aby zapobiec problemom z połączeniem. Możesz zobaczyć te informacje w linku z e-maila rejestracyjnego lub kodu QR.

Nie rejestruj zapasowego urządzenia z wyprzedzeniem. Zalecamy zarejestrowanie tylko zapasowego urządzenia, które będzie używane w ciągu 120 dni.

1.Otwórz link rejestracyjny z wiadomości e-mail lub kodu QR i dotknij opcji Połącz system Android.

enrollment_android_connect


important

Jeśli na urządzeniu przenośnym nie zainstalowano aplikacji ESET Endpoint Security dla systemu Android, nastąpi automatyczne przekierowanie do sklepu Google Play, skąd można pobrać aplikację.


note

Jeśli zostanie wyświetlone powiadomienie Nie znaleziono aplikacji do otwierania adresu URL, spróbuj otworzyć link rejestracyjny w domyślnej przeglądarce internetowej systemu Android.

2.Naciśnij Dalej, aby włączyć wymagane uprawnienia Telefon, Lokalizacja i Powiadomienia:

enrollment_android_permissions_phone

3.Dotknij opcji Kontynuuj, aby włączyć uprawnienie Dostęp do wszystkich plików.

enrollment_android_permissions_storage

4.Dotknij opcji Zezwól lub Odrzuć, aby włączyć ESET LiveGrid®.

enrollment_android_livegrid

5.Wpisz swoje imię i nazwisko i dotknij opcji Zapisz.


note

W ESET PROTECT imię i nazwisko nie są widoczne. Dane te są używane wyłącznie do celów funkcji Anti-Theft i dziennika diagnostycznego.

enrollment_android_name

6.Dotknij opcji Kontynuuj, aby włączyć uprawnienie Przeciąganie nad innymi aplikacjami.

enrollment_android_draw

7.Dotknij opcji Włącz, aby włączyć ochronę przed odinstalowaniem i mieć pewność, że aplikacja ESET Endpoint Security dla systemu Android nie zostanie odinstalowana w przypadku kradzieży lub zgubienia urządzenia.

enrollment_android_unistall_protection

8.Dotknij opcji Aktywuj, aby włączyć uprawnienia administratora urządzenia dla aplikacji ESET Endpoint Security dla systemu Android.

enrollment_android_device_admin

9.Dotknij opcji Kontynuuj, aby włączyć uprawnienie Dostęp do informacji o użyciu.

enrollment_android_usage_access

10. Dotknij opcji Zakończ.

enrollment_android_finish

ESET Endpoint Security dla systemu Android otworzy się ESET PROTECT i zacznie zarządzać urządzeniem mobilnym.

enrollment_android_endpoint