Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Przypisywanie polityki do grupy

Po utworzeniu polityki można ją przypisać do grupy statycznej lub dynamicznej. Politykę można przypisać na dwa sposoby:

Metoda I.

W sekcji Polityki wybierz politykę i kliknij kolejno opcje Czynności > Pokaż szczegóły > Przypisano do > Przypisywanie grup. Wybierz grupę statyczną lub dynamiczną z listy (możesz wybrać więcej grup) i kliknij przycisk OK.

cloud_assign_policy

Metoda II.

1.Kliknij pozycję Komputery, kliknij ikonę koła zębatego gear_icon obok nazwy grupy i wybierz opcję Zarządzaj politykami.

cloud_manage_policies

2.W oknie Kolejność stosowania polityk kliknij opcję Dodaj politykę.

3.Zaznacz pole wyboru obok polityk, które chcesz przypisać do danej grupy, i kliknij przycisk OK.

4.Kliknij opcję Zamknij.

Aby sprawdzić, które polityki są przypisane do danej grupy, zaznacz tę grupę i kliknij kartę Polityki, aby wyświetlić listę polityk przypisanych do grupy.

Aby zobaczyć, które grupy są przypisane do danej polityki, wybierz politykę i kliknij kolejno opcje Pokaż szczegóły > Zastosowane do.


note

Więcej informacji na temat polityk znajduje się w rozdziale Polityki.