Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Przypisywanie polityki do klienta

W celu przypisania polityki do stacji roboczej klienta kliknij pozycję Polityki, wybierz politykę i kliknij kolejno opcje Czynności > Pokaż szczegóły > Przypisano do > Przypisywanie klientów.


important

Aby przypisać wszystkie komputery w grupie, przypisz grupę zamiast poszczególnych komputerów, aby zapobiec spowolnieniu działania konsoli internetowej.

Jeśłi wybierzesz zbyt dużą liczbę komputerów, w konsoli internetowej zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

cloud_assign_policy

Wybierz docelowe komputery klienckie i kliknij przycisk OK. Polityka zostanie przypisana do wszystkich wybranych komputerów.

select_targets

Aby zobaczyć, które klienty są przypisane do danej polityki, wybierz politykę i wyświetl pierwszą kartę Przypisane do.