Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Funkcje podglądu

Funkcje podglądu umożliwiają użytkownikowi wypróbowanie poszczególnych nowych nadchodzących funkcji w produkcie ESET PROTECT.

Dostęp do menu Funkcje podglądu można uzyskać z listy rozwijanej Szybkie łącza.

cloud_preview_features_ql

W menu funkcji podglądu administrator może znaleźć wszystkie dostępne funkcje podglądu z krótkim opisem funkcjonalności każdej z nich. Administrator może następnie aktywować lub dezaktywować każdą z funkcji podglądu, a także przesłać opinię dla każdej z dostępnych funkcji podglądu.

Po aktywacji funkcja podglądu jest natychmiast dostępna w konsoli zarządzania.

Najnowsze funkcje podglądu w konsoli zarządzania to:


note

W bieżącej wersji nie są dostępne żadne funkcje podglądu nowych funkcjonalności.