Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Rozwiązywanie problemów — konsola internetowa

Program ESET PROTECT jest hostowany w chmurze, dzięki czemu większość błędów, które mogą wystąpić podczas logowania, można rozwiązać, wykonując następującą ogólną procedurę:

Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki i odśwież stronę logowania.

Jeśli problem nadal występuje, odczekaj kilka minut i spróbuj zalogować się ponownie lub w innej przeglądarce (przeglądarki obsługiwane).

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z działem wsparcia firmy ESET.

W poniższej tabeli przedstawiono najczęściej występujące komunikaty o błędzie oraz stany dotyczące logowania do konsoli internetowej, a także ich znaczenie i informacje dotyczące rozwiązywania problemów:

Komunikat o błędzie

Możliwa przyczyna

validation-status-icon-error Zalogowanie nie powiodło się: Komunikacja z Twojego adresu została tymczasowo zablokowana

Po 10 nieudanych próbach zalogowania z tego samego adresu IP (na przykład z powodu używania nieprawidłowych danych logowania) kolejne próby zalogowania z tego adresu IP zostają tymczasowo zablokowane. Zaloguj się po 15 minutach, używając prawidłowych poświadczeń.

validation-status-icon-error Zalogowanie nie powiodło się: Błąd uwierzytelniania

validation-status-icon-error Zalogowanie nie powiodło się: Uwierzytelnianie na serwerze nie powiodło się

Serwer otrzymał uszkodzony lub niepełny token uwierzytelniania. Sprawdź, czy używasz prawidłowych poświadczeń logowania i czy połączenie ze stroną logowania jest bezpieczne. Jeśli problem będzie się powtarzać, spróbuj wyczyścić pliki cookie.

validation-status-icon-error Zalogowanie nie powiodło się: Błąd połączenia ze stanem „Nie połączony”

validation-status-icon-error Zalogowanie nie powiodło się: Błąd komunikacji

validation-status-icon-error Zalogowanie nie powiodło się: Limit czasu połączenia

Sprawdź ustawienia połączenia sieciowego i zapory, aby upewnić się, że konsola internetowa ESET PROTECT jest dostępna z poziomu Twojego urządzenia.

validation-status-icon-error Zalogowanie nie powiodło się: Użytkownik nie ma przypisanych praw dostępu

Konto użytkownika, za pomocą którego próbujesz się zalogować, nie ma żadnych przypisanych praw dostępu. Zaloguj się jako administrator i przeprowadź edycję konta użytkownika, przypisując temu użytkownikowi odpowiednie uprawnienia. Jeśli nie masz dostępu do konta administratora, skontaktuj się w tej sprawie ze swoim administratorem.

Wyłączono obsługę JavaScript. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Obsługa JavaScript jest wymagana do prawidłowego działania strony logowania. Włącz obsługę JavaScript lub zaktualizuj przeglądarkę internetową.

Ekran logowania nie jest wyświetlany lub stale się ładuje.

Sprawdź ustawienia połączenia sieciowego i zapory, aby upewnić się, że konsola internetowa ESET PROTECT jest dostępna z poziomu Twojego urządzenia.

Portal stanu ESET wyświetla bieżący stan usług chmurowych ESET, zaplanowane przestoje i przeszłe incydenty. Jeśli występuje problem z obsługiwaną usługą ESET i nie widzisz jej na liście w portalu stanu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy ESET.

Zespoły monitorujące weryfikują potencjalne problemy wewnętrznie, a potwierdzone incydenty są publikowane i aktualizowane ręcznie, aby zachować wysoką wiarygodność i dokładność. W związku z tym pojawiają się one w portalu stanu z niewielkim opóźnieniem. Incydenty o krótkim czasie trwania mogą nie zostać opublikowane, jeśli zostaną rozwiązane przed ręcznym potwierdzeniem.

„Wystąpił nieoczekiwany błąd” lub „Wystąpił niewychwycony wyjątek”

Ten błąd może wystąpić podczas uzyskiwania dostępu do konsoli internetowej ESET PROTECT za pomocą przeglądarki, która nie jest obsługiwana przez konsolę internetową ESET PROTECT. Zapoznaj się z obsługiwanymi przeglądarkami internetowymi.

SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE (tylko Mozilla Firefox).

Mozilla Firefox ma uszkodzony magazyn certyfikatów.