Zarządzanie użytkownikami

Zarejestrować zaufane osoby, które będą pomagać w zarządzaniu udziałami licencji.


note

Konto ESET MSP Administrator

Jeśli adres e-mail jest zarejestrowany jako konto ESET MSP Administrator (EMA) i tworzysz użytkownika w portalu ESET Business Account (EBA) przy użyciu tego adresu e-mail, potwierdzenie łącza aktywacji otrzymanego za pośrednictwem poczty e-mail nie będzie wymagać konfiguracji hasła. W użyciu pozostaje hasło skonfigurowane dla konta ESET MSP Administrator. Jeśli zmienisz hasło tego użytkownika w jednej z usług (EMA lub EBA), zostanie ono zaktualizowane dla obu kont.

1.W portalu ESET Business Account kliknij pozycję Zarządzanie użytkownikami.

eba_new_user_0

2.Wpisz wymagane dane osobowe. Aby użytkownik otrzymał wiadomość e-mail z potwierdzeniem i łączem aktywacyjnym, upewnij się, że używasz poprawnego adresu e-mail. Dostarczenie wiadomości może potrwać do 15 minut.

3.Przypisz wymagane uprawnienia dotyczące firmy i lokacji. Kliknij przycisk Utwórz.


note

Język interfejsu użytkownika

Język wybrany w formularzu rejestracyjnym będzie używany do wyświetlania interfejsu portalu ESET Business Account. Język wyświetlania można zmienić w portalu po kliknięciu nazwy użytkownika.

Superużytkownik

Superużytkownik superuser_icon — domyślny właściciel określonego konta EBA. Jedyny użytkownik, który może zażądać aktywacji konta ESET PROTECT Cloud.

Aby przypisać rolę superużytkownika do innego użytkownika:

1.Kliknij użytkownika i wybierz pozycję Edytuj.

2.Wybierz pozycję Przypisz uprawnienia superużytkownika do tego użytkownika i kliknij Zapisz.

3.Wpisz hasło bieżącego superużytkownika i kliknij przycisk Przypisz ponownie.

Uprawnienia dostępu

Aby umożliwić danemu użytkownikowi zarządzanie innymi użytkownikami, należy wybrać opcję Zapis dla ustawienia Dostęp do firmy. Dodatkowy użytkownik nie ma możliwości usunięcia początkowego twórcy określonego konta Business Account.

Dostęp do firmy

Odczyt — wyświetlanie alertów, licencji, lokacji, dzienników audytów i aktywowanego urządzenia

Zapis — wyświetlanie alertów, licencji, lokacji, aktywowanych urządzeń oraz użytkowników i zarządzanie nimi

Brak dostępu — użytkownicy nie widzą żadnych informacji o firmie, a jedynie informacje związane z lokacjami, z którymi są powiązani

W przypadku wybrania opcji Brak dostępu dla użytkownika należy go powiązać z co najmniej jedną lokacją i wybrać żądane uprawnienia (Odczyt, Zapis) w odniesieniu do tej lokacji.

Dostęp do lokacji

Odczyt — wyświetlanie powiązanych alertów, licencji i dzienników audytów

Zapis — wyświetlanie alertów i licencji związanych z lokacją oraz zarządzanie nimi

Określ uprawnienia dla każdej lokacji.

Dostęp do ESET PROTECT Cloud i ESET Inspect Cloud

Odczyt — użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do ESET PROTECT Cloud i ESET Inspect Cloud i wyświetlać zebrane dane

Zapis — użytkownik ma pełny dostęp do ESET PROTECT Cloud i ESET Inspect Cloud

Niestandardowe — użytkownik nie może uzyskać dostępu do ESET PROTECT Cloud, dopóki nie skonfigurujesz jego uprawnień w ESET PROTECT Cloud.

Brak dostępu — użytkownicy nie mają dostępu do ESET PROTECT Cloud i ESET Inspect Cloud

dostęp ESET Cloud Office Security

Odczyt — użytkownicy mogą uzyskać dostęp do ESET Cloud Office Security (ECOS) i zobaczyć wszystkie zebrane dane

Zapis — użytkownicy mają pełny dostęp do ECOS

Brak dostępu — użytkownicy nie mają dostępu do ECOS

Wymagaj zmiany hasła przy następnym logowaniu

Aby wymusić na użytkowniku zmianę hasła przy następnym logowaniu:

1.Kliknij użytkownika i wybierz pozycję Edytuj.

2.W sekcji Zabezpieczenia wybierz pozycję Wymagana zmiana hasła.

3.Kliknij przycisk Zapisz.

Usuń użytkowników


warning

Usuniętych kont nie można odzyskać

Jeżeli użytkownik zostanie usunięty z konta EBA, usuniętego konta nie będzie można odzyskać.

Aby usunąć jednego użytkownika:

1.Wybierz użytkownika > Usuń.

2.Kliknij Usuń w oknie dialogowym potwierdzenia.

Aby usunąć wielu użytkowników:

1.Wybierz wszystkich odpowiednich użytkowników.

2.Kliknij pozycję Usuń, a następnie ponownie kliknij Usuń w oknie dialogowym potwierdzenia.