Automatyczną aktualizację produktów zabezpieczających firmy ESET

ESET PROTECT Cloud zawiera funkcję aktualizacji produktów zabezpieczających ESET do najnowszej wersji na zarządzanych komputerach.

Automatyczne aktualizacje produktów są automatycznie włączane w nowo wdrożonej instancji ESET PROTECT Cloud.


important

Aby korzystać z funkcji automatycznych aktualizacji, musisz mieć odpowiedni produkt zabezpieczający firmy ESET. Zobacz listę produktów biznesowych ESET, które obsługują aktualizacje automatyczne. Inne produkty zabezpieczające ESET nie obsługują automatycznych aktualizacji, a ESET wprowadzi do nich tę funkcję w przyszłości.

Aktualizacje automatyczne można skonfigurować za pomocą polityk.

Zobacz także Automatyczne aktualizacje — często zadawane pytania. Pierwsza automatyczna aktualizacja nastąpi po wydaniu przyszłej wersji początkowo wydanej kompilacji 9.x (na przykład 9.1 lub 9.0.xxxx.y, gdzie wartość xxxx jest wyższa niż w pierwszej kompilacji 9.x). Aby zapewnić maksymalną stabilność aktualizacji, automatyczne aktualizacje produktów mają opóźnioną dystrybucję po globalnym wydaniu nowej wersji produktu zabezpieczającego ESET. W międzyczasie konsola internetowa może zgłosić produkt zabezpieczający ESET jako nieaktualny.

Zobacz także: Jakie są różne typy aktualizacji i wydań produktów ESET?

Automatyczne aktualizacje nie działają, jeśli używasz repozytorium offline, które nie zawiera metadanych (na przykład jeśli instalatory zostały skopiowane na udostępniony dysk sieciowy). Użyj narzędzia Kopia dystrybucyjna, aby utworzyć repozytorium offline obsługujące automatyczne aktualizacje. Repozytorium offline narzędzia Kopia dystrybucyjna dystrybuuje automatyczne aktualizacje jednocześnie w całej sieci (repozytorium online dystrybuuje automatyczne aktualizacje stopniowo).


note

Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby uaktualnić produkty zabezpieczające ESET w sieci do wersji obsługującej aktualizacje automatyczne:

Użyj akcji jednym kliknięciem w obszarze Panel kontrolny > Przegląd stanu > Stan wersji składników > kliknij wykres słupkowy i wybierz opcję Aktualizuj zainstalowane składniki ESET.

W obszarze Komputery kliknij ikonę koła zębatego obok pozycji Wszystkie grupy statyczne i wybierz opcję Zadania > Aktualizuj produkty > Aktualizuj produkty ESET.

Użyj zadania instalacji oprogramowania klienta.

Istnieją dwa sposoby uaktualnienia produktów zabezpieczających ESET do najnowszej wersji:

Zadanie klienta Instalacja oprogramowania

Funkcja automatycznych aktualizacji

Różnice między zadaniem klienta Instalacja oprogramowania a funkcją automatycznych aktualizacji:


Proces uaktualniania

Ponowne uruchomienie po uaktualnieniu

Przyszłe aktualizacje

Zadanie klienta Instalacja oprogramowania

Proces aktualizacji obejmuje ponowną instalację produktu zabezpieczającego ESET.

Aktualizacja produktu zabezpieczającego ESET wymaga natychmiastowego ponownego uruchomienia komputera ze względów bezpieczeństwa (w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności uaktualnianego produktu zabezpieczającego ESET).

Ręcznie – Administrator musi rozpocząć każdą przyszłą aktualizację, uruchamiając zadanie klienta Instalacja oprogramowania – patrz dostępne opcje powyżej.

Aktualizacje automatyczne

Proces uaktualniania nie obejmuje ponownej instalacji produktu zabezpieczającego ESET.

Uaktualnienie produktu zabezpieczającego ESET wymaga ponownego uruchomienia komputera, ale nie natychmiast. Aktualizacja odbywa się po następnym ponownym uruchomieniu komputera. Administrator programu ESET PROTECT Cloud może wymusić zdalne uaktualnienie i ponowne uruchomienie komputera z poziomu konsoli internetowej przy użyciu pola wyboru zadania klienta Wyłączanie komputera z zaznaczonym polem Uruchom komputer ponownie.

Automatycznie – automatyczne aktualizacje obsługiwanych produktów zabezpieczających firmy ESET po wydaniu nowej wersji (aktualizacja jest opóźniona ze względu na stabilność).