Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Przechodzenie do szczegółów

Możesz użyć funkcji analizy panelu kontrolnego, aby zapoznać się ze szczegółowymi danymi. Umożliwia ona dokonanie interaktywnego wyboru określonych elementów z podsumowania i wyświetlenie ich szczegółowych danych. Przypomina to wykonanie zbliżenia badanego elementu przez przechodzenie od informacji zawartych w podsumowaniu do szczegółów, by uzyskać dalsze informacje o konkretnym elemencie. Zwykle występuje wiele warstw, które można poddać bardziej szczegółowej analizie.

Dostępnych jest kilka opcji analizy:

Wyświetlenie opcji Szczegółowe informacje — nazwa i opis komputera, nazwa grupy statycznej itd. Wyświetlenie oryginalnych (niezagregowanych) danych dotyczących klikniętego wiersza.

Wyświetlenie opcji Tylko „Wartość” — włącza pokazywanie tylko danych z wybranym poziomem ważności: informacje, krytyczne, zagrożenie bezpieczeństwa, powiadomienie dotyczące bezpieczeństwa itd.

Rozwinięcie kolumnywartość” — powoduje wyświetlenie informacji zagregowanych (zwykle liczby lub sumy). Jeśli na przykład w kolumnie jest tylko liczba, to kliknięcie opcji Rozwinięcie kolumny Komputer spowoduje wyświetlenie wszystkich danych szczegółowych dotyczących komputerów.

Wyświetlenie opcji Na stronie komputery (wszystko) — przekierowanie na stronę Komputery (wyświetlenie wyników dotyczących tylko 100 elementów).

Czynności wykonywane jednym kliknięciem

Raporty z informacją o wykrytych problemach zawierają dodatkowe opcje analizy dostępne po kliknięciu pozycji w tabeli/na wykresie:

Zadanie rozwiązania wybranego alertu” — można rozwiązać alert, wybierając sugerowane zadanie, które zostanie niezwłocznie uruchomione.

Jeśli alertu nie można rozwiązać przy użyciu zadania, ale można to zrobić przy użyciu ustawienia polityki, wyświetlane są następujące opcje:

oZarządzanie politykami

oNowa polityka

Przeszukaj Internet — wywołuje wyszukiwanie Google dla wybranego alertu. Możesz użyć tej opcji, jeśli nie ma sugerowanego rozwiązania (zadanie lub ustawienie polityki) dla wybranego alertu.


note

Wyniki uzyskane w ramach przechodzenia do szczegółów innych raportów obejmują tylko 1000 pierwszych elementów.

Aby wygenerować i pobrać raport, należy kliknąć opcję Wygeneruj i pobierz. Można wybrać format pliku .pdf lub .csv. Plik CSV jest odpowiedni wyłącznie w przypadku danych tabelarycznych i używa znaku ; (średnik) jako separatora) Jeśli pobierzesz raport w formacie CSV i zobaczysz liczby w kolumnie, w której spodziewasz się tekstu, zalecamy pobranie raportu w formacie PDF, aby zobaczyć wartości tekstowe.

cloud_drilldown_computer_expand

cloud_drilldown_computer_all