Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Klienci zarządzani


important

Sekcja msp_customer_normal Klienci zarządzani w menu głównym ESET PROTECT jest dostępna tylko dla użytkowników dostawcy usług zarządzanych (MSP).

W sekcji msp_customer_normal Klienci zarządzani użytkownik MSP może zobaczyć listę zarządzanych klientów:

Kliknij nazwę klienta, aby wyświetlić szczegóły klienta — są to szczegóły grupy statycznej, ponieważ grupy statyczne w ESET PROTECT reprezentują klientów

Kliknij liczbę w tabeli, aby uzyskać szczegółowe informacje o urządzeniach, wykrytych (nierozwiązanych) i licencjach klienta

Możesz dostosować tabelę główną (dostosować widoczne kolumny, dodać lub usunąć kolumny).

Filtrowanie zarządzanych klientów

Możesz filtrować zarządzanych klientów według nazwy klienta:

W sekcji msp_customer_normal Klienci zarządzaniAby dodać kryteria filtrowania, kliknij przycisk Dodaj filtr:

1.W niektórych filtrach można wybrać operatora, klikając ikonę operatora obok nazwy filtru (dostępne operatory zależą od typu filtra):

icon_equals Równy lub Zawiera

icon_does_not_equal Nierówny lub Nie zawiera

icon_greater_than_or_equal Więcej

icon_less_than_or_equal Mniej

2.Wybierz pozycję (pozycje) z listy. Wpisz ciąg wyszukiwania lub wybierz elementy z menu rozwijanego w polach filtru.

3.Naciśnij klawisz Enter. Aktywne filtry są wyróżnione kolorem niebieskim. Można również użyć predefiniowanych ustawień filtrów

W innych sekcjach konsoli internetowej —pulpit nawigacyjny podczas planowania lub generowania raportu