ESET PROTECT Cloud dla dostawców usług zarządzanych

Kim jest MSP

MSP to skrót od angielskich słów „Managed Service Provider” i oznacza dostawcę usług zarządzanych. Użytkownicy MSP zwykle zapewniają usługi IT swoim klientom, na przykład zarządzanie produktami zabezpieczającymi, takimi jak ESET Endpoint Antivirus. Użytkownicy MSP mają inne wymagania i sposoby korzystania z programu ESET PROTECT Cloud niż na przykład użytkownicy korporacyjni lub SMB (małe i średnie firmy). Zobacz zalecane scenariusze wdrożenia dla firmy MSP. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu ESET MSP, skontaktuj się z lokalnym partnerem firmy ESET lub odwiedź stronę Programu dostawców usług zarządzanych firmy ESET.

Struktura podmiotów w firmie MSP

ESET PROTECT Cloud synchronizuje strukturę ESET MSP Administrator z Drzewem grupy statycznej w menu Komputery w konsoli internetowej.

msp_structure

Dystrybutor — dystrybutor to partner firmy ESET i firma MSP lub partner typu Menedżer MSP.

Menedżer MSP — zarządza wieloma firmami MSP. Menedżer MSP może mieć także bezpośrednich klientów.

MSP -— docelowa grupa odbiorców tego przewodnika. MSP świadczy usługi swoim klientom. Na przykład MSP zarządza zdalnie komputerami klientów i instaluje produkty firmy ESET oraz zarządza nimi.

Zarządzany MSP — analogicznie jak MSP, ale Zarządzanym MSP zarządza Menedżer MSP.

Klient — użytkownik końcowy licencji na produkty ESET. Klient nie powinien wykonywać interakcji z tymi produktami firmy ESET.

Specyfika środowiska MSP

Model biznesowy MSP wykorzystuje inną konfigurację infrastruktury niż w przypadku przedsiębiorstw lub małych i średnich firm. W środowisku MSP klienci zwykle znajdują się poza siecią firmową MSP. Agenty ESET Management instalowane na komputerach klientów muszą mieć łączność z ESET PROTECT Cloud za pośrednictwem publicznej sieci internetowej. Upewnij się, że niektóre porty są otwarte, aby produkt ESET PROTECT Cloud był widoczny.

Standardowa konfiguracja MSP ma następującą strukturę:

msp_infra_cloud

ESET PROTECT Cloud wdrożony z konta mieszanego

Konto mieszane używa tych samych poświadczeń, aby uzyskać dostęp do ESET Business Account i ESET MSP Administrator. W takim przypadku można utworzyć wystąpienie ESET PROTECT Cloud z każdego z nich. Po utworzeniu wystąpienia można uzyskać dostęp do tego samego wystąpienia z obu usług (EMA 2 i EBA). Prawo do usunięcia wystąpienia ESET PROTECT Cloud jest zarezerwowane dla usługi, która utworzyła wystąpienie.