Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Drzewo grupy statycznej dla ESET Business Account / ESET MSP Administrator

Jeśli wdrożono ESET PROTECT z poziomu ESET Business Account, struktura firmy ESET Business Account (w tym witryny) jest wyświetlana w drzewie Grupa statyczna (nowa funkcja w ESET PROTECT wersji 3.4).

Jeśli ESET PROTECT wdrożono z ESET MSP Administrator, struktura ESET MSP Administrator jest wyświetlana w drzewie Grupa statyczna. Przeczytaj więcej o ESET PROTECT dla dostawców usług zarządzanych.

Struktura drzewa grupy statycznej dla ESET Business Account/ESET MSP Administrator

Strukturę Drzewa grupy statycznej dla ESET Business Account/ESET MSP Administrator można wyświetlać w menu Komputery w Drzewie grupy statycznej w obszarze Wszystkie > icon_companies Firmy.

static_group_tree

W sekcji icon_companies Firmy możesz zobaczyć:

company_normal Firmę ESET Business Account — jeśli wdrożono ESET PROTECT z ESET Business Account.

icon_msp Drzewo ESET MSP Administrator — jeśli wdrożono ESET PROTECT z ESET MSP Administrator.

Oba drzewa — w przypadku wdrożenia ESET PROTECT z konta mieszanego.

Jeśli masz konto ESET MSP Administrator, zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi struktury podmiotów w dostawcy usług zarządzanych.

Synchronizacja witryn ESET Business Account

Jeśli masz witrynę ESET Business Account, ESET PROTECT automatycznie synchronizuje je z drzewem grupy statycznej i przypisuje licencje z każdej witryny do odpowiedniej grupy statycznej witryny (oznaczonej ikoną locate_default) w menu firmy company_normal ESET Business Account.


important

Zalecamy korzystanie z automatycznie utworzonej witryny Grupy statyczne do zarządzania witrynami (zamiast ręcznego tworzenia grup statycznych).

Musisz utworzyć administratorów witryny z dostępem niestandardowym do ESET PROTECT i ręcznie przypisać ich uprawnienia. Wybierz odpowiednią grupę statyczną witryny jako grupę domową dla każdego administratora witryny i przypisz administratorowi zestaw uprawnień dla tej samej grupy domowej.


example

Na przykład: jeśli masz dwie witryny (site1 i site2):

1.Utwórz użytkownika dla każdej witryny (site1_admin i site2_admin).

2.Opcjonalna: Przypisz odpowiednią grupę domową (witrynę) do każdego użytkownika (site1 do site1_admin i site2 do site2_admin).

3.Utwórz zestaw uprawnień dla każdego użytkownika (site1_permissions dla site1_admin i site2_permissions dla site2_admin).

4.Przypisz odpowiednią grupę statyczną do każdego zestawu uprawnień (site1 do site1_permissions i site2 do site2_permissions).

5.Przypisz wymagane funkcje i poziom dostępu każdego zestawu uprawnień (Odczyt, Użycie, Zapis).

6.Przypisz każdy zestaw uprawnień do odpowiedniego użytkownika (site1_permissions do site1_admin i site2_permissions do site2_admin).

7.Teraz każdy administrator witryny może zobaczyć tylko swoją witrynę i jej obiekty (na przykład licencje).

Jeśli masz witrynę zsynchronizowaną w strukturze drzewa grupy statycznej i zmienisz nazwę witryny w ESET Business Account, zostanie ona również zmieniona w programie ESET PROTECT.

Jeśli masz witrynę zsynchronizowaną w strukturze drzewa grupy statycznej i usuniesz witrynę w ESET Business Account, jej ikona w ESET PROTECT zmieni się na icon_location_unlinked.

Udostępniane obiekty

Struktura drzewa grupy statycznej w ESET Business Account lub ESET MSP Administrator zawiera dodatkowe dedykowane grupy statyczne zwane obiektami udostępnionymi.

Za pomocą Obiektów udostępnionych można udostępniać obiekty konsoli internetowej (zasady, szablony grup dynamicznych itp.) większej liczbie użytkowników z ograniczonym dostępem (dostęp do grup statycznych na tym samym poziomie co Obiekty udostępnione lub pod nimi w strukturze drzewa):

1.Wybierz Obiekty udostępnione jako grupę dostępu dla obiektu konsola internetowa. Grupa dostępu ustawia grupę statyczną obiektu i dostęp do obiektu na podstawie praw dostępu użytkownika.

2.Przypisz uprawnienie Używanie do Obiektów udostępnionych.


important

Upewnij się, że ograniczonym użytkownikom nie przypisano uprawnienia Zapis w Obiektach udostępnionych, aby uniemożliwić im edycję. Uprawnienie Użycie jest wystarczające.

Nie można przechowywać komputerów w Obiektach udostępnionych. Obiekty udostępnione nie są widoczne w obszarze Grupy w menu Komputery.