Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Przypisywanie zestawu uprawnień do użytkownika

1.Istnieją dwa sposoby na przypisanie zestawu uprawnień do użytkownika:

a)Kliknij pozycję Więcej > Użytkownicy > kliknij użytkownika i wybierz pozycję > change_default Przypisz zestawy uprawnień, aby przypisać użytkownikowi określone zestawy uprawnień.

b)Edytuj wybranego użytkownika w sekcji Użytkownicy, klikając pozycję Edytuj.

cloud_user_actions

2.Zaznacz pole wyboru przy określonych uprawnieniach w części Nieprzypisane (dostępne) zestawy uprawnień. Więcej informacji zawiera sekcja Zarządzanie zestawami uprawnień.

cloud_user_permission_sets